👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Vardagsaktiviteter Ht 2017

Skapad 2017-09-19 14:51 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter

Innehåll

 

Vardagsaktiviteter

 

Tid/period:

 

Vecka 34-51

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

 • söka information om service- och kulturutbud, och

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

 • Återvinning och hur den fungerar.

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

 

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska vara aktiv och delaktig i matlagning och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljön.

 • Du ska med stöd använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.

 • Du ska med stöd återvinna och källsortera och kommunicera om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.

 • Du ska träna på att klä på och av dig vid omklädningssituationer och ta ansvar för dina saker.

 

 

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Skolan arbetar utifrån elevernas förutsättningar och individanpassar uppgifter med utgångspunkt av uppgiftens syfte och utifrån de grundläggande och fördjupade kunskapsnivåerna.

 • Skolan ska erbjuda aktiviteter där eleven ges möjlighet att laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i sin vardagsmiljö. På hemkunskapen erbjuder vi eleverna att delta i förberedelser inför en aktivitet, genomförandet och uppföljning av aktiviteten.

 • Eleverna ges stöd i att självständigt klä sig och ta ansvar över sig och sina saker vid av- och påklädningssituationer t.ex. vid omklädning före och efter idrotten.

 • I hemkunskapen ges eleverna möjlighet att med stöd få använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.

 • Inom ämnesområdet ska skolan erbjuda aktiviteter som ger eleverna möjlighet att återvinna, källsortera och kommunicera om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas. Detta arbetar vi bl.a. med utgångspunkt från UR:s tv-program ”Barr och Pinne”. Vi ser på ett avsnitt av programmet och arbetar sedan med delar av arbetsmaterialet under vårterminen.

 

 

 

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö. I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt. Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas. Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela. Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

 

Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven. Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter. Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan. Eleven kan delta i att hämta information från olika källor. Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö. I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt. Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas. Eleven kan orientera sig i närmiljön. Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.

 

Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven. Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter. Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Eleven kan hämta information från olika källor. Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

Hemkunskap
Vecka
37 göra äppelpaj
38 källsortera
39 baka äppelpaj, 2 elever
  plocka sopor, 2 elever
40 baka äppelpaj, 2 elever
  plocka sopor,  2 elever
41 källsortera
42 göra fruktsallad
43 Städa bänken och backarna
44 Höstlov
45 baka pizzabullar, 2 elever
  städa sin plats i hallen, 2 elever
46 baka pizzabullar, 2 elever
  städa sin plats i hallen, 2 elever
47 plocka skräp och sortera
48 återvinning
49 baka lusse bullar, 2 elever
  baka pepparkakor, 2 elever
50 baka lusse bullar,  2 elever
  baka pepparkakor, 2 elever
51 städa bänkarna

 

 

Matriser

VAA
Mölndals stad - Vardagsaktiviteter (Träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9.
 • VAA   välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VAA   undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VAA   undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • VAA   reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • VAA   söka information om service- och kulturutbud, och
 • VAA   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven kan orientera sig i närmiljön.
Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
Eleven kan kommunicera om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån olika frågor och egna erfarenheter.
Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
Eleven beskriver också och bidrar till demokratiska beslut i skolan och ger exempel på barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
Eleven kan hämta information från olika källor.
Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.