👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av Ramiz resa

Skapad 2017-09-19 14:57 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 Svenska
Under läslektionen, 40 min i veckan, kommer du att få läsa boken Ramiz resa och utifrån den svara på frågor och föra diskussioner.

Innehåll

Innehåll:

På läslektionerna kommer ni att få läsa boken Ramiz resa och utifrån den svara på frågor efter varje kapitel. När du har läst klart ett kapitel så är det viktigt att du sedan svarar på frågorna till det kapitlet. Frågorna hittar du också på Google classroom.

Under läslektionerna kommer du att antingen läsa, lyssna, skriva eller få diskutera din bok med andra.

Kom ihåg att alltid försöka utveckla dina svar när du skriver och motivera varför du tycker som du gör. Ta också gärna in dig själv i din text och förklara hur du hade gjort om du hade varit i samma situation.

 

Målet med undervisningen:

  • Läsa en boken Ramiz resa.
  • Skriva läsloggar utifrån frågor där motiverar dina åsikter och visar dina tankar. 
  • Diskutera bokens innehåll med andra som läser samma bok som du eller någon som läser en annan bok. 

 

Under arbetsområdet kommer du att arbeta med: 

  • Läsning av boken Ramiz resa
  • Skriva läsloggar utifrån frågor där du motiverar och utvecklar dina svar. 
  • Diskutera boken i smågrupper 

 

Svara på frågorna i din skrivbok. 

Lycka till!

/Hanna 

 

 

 

Matriser

Sv
Läsning av Ramiz resa

Läsning av valfri bok

Kunskapskravet enligt HEJA: Du kan med ganska bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Förstå det du läser

Kunskapskravet enligt HEJA: Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Förstå budskapet i det du läser

Kunskapskravet enligt HEJA: Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Förstå tiden och kulturen i boken

Kunskapskravet enligt HEJA: Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Skriva läsloggar

Kunskapskravet enligt HEJA: Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Kunskapskraven för E är ej uppnådda
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.