👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdaterad: Värdegrund, barnkonventionen och "gyllene regeln"

Skapad 2017-09-19 15:00 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Detta tema kommer att löpa under hela årskurs 1. Vi kommer i temat att arbeta med värdegrundsfrågor, barnkonventionen och den "gyllene regeln".

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

 • Du ska känna till skolans och klassens regler och förklara varför de behövs.
 • Du ska kunna beskriva hur ett klassråd går till.
 • Du ska med kunna ge exempel på varför vi har elevråd.
 • Du ska känna till vad FN:s barnkonvention handlar om.
 • Du ska kunna förklara några rättigheter och skyldigheter ur barnkonventionen. 
 • Du ska känna till vad den "gyllene regeln" betyder.

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Dagliga samtal kring normer och regler
 • Klassråd och elevråd.
 • Filmer med tema värdegrund och diskussioner kring dessa,( Vara vänner och kloka ugglan från ur.)
 • Lek och samarbetsövningar och diskussioner kring de etiska och moraliska frågor som kommer upp vid dessa övningar.
 • Skapa en klassrumssol med värden och regler som vi vill ska gälla i klassen, skapade utifrån skolans gemensamma regler.
 • Samarbetsövningar i hel- och halvklass.
 • Arbete med "gyllene regeln" på olika sätt.
 • Övningar som handlar om barnkonventionen.

Du kommer redovisa ditt arbete genom att du:

 • kan berätta om några mänskliga rättigheter och barnens rättigheter.
 • kan ge exempel på vad detta kan betyda i skolan och hemma.
 • kan samtala om olika livsfrågor.
 • kan förstå, förklara och använda de ämnesspecifika orden.
 • kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas

Vi lär oss om och diskuterar barnkonventionen genom att reflektera över barns rättigheter och mänskliga rättigheter i stort och jämför med olika länder.

Vi har regelbundna klassråd där vi tränar vår förmåga att uttrycka oss muntligt genom att framföra våra åsikter, ge förslag och ta demokratiska beslut.

Vi belyser och diskuterar normer och regler som behövs för att alla ska kunna må bra i skolan och i andra sociala sammanhang som t.ex. vid fritidsaktiviteter. Detta gör vi genom att se filmklipp från ur.se vilka används som diskussionsgrund för att eleverna sedan i grupp får möjlighet att uttrycka sina åsikter i olika frågor.

När eleverna får använda språket i för dem meningsfulla sammanhang utvecklas deras språkliga färdigheter.

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Beskrivning av vad läraren kommer att bedöma

Vi kommer att bedöma din förmåga:

-att förklara några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.

-att definiera vad en demokratisk röstning innebär.

-att ge exempel på och förklara några viktiga sociala regler från skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Matris värdegrund

Påväg
Du kan
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter
Diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Du har förmågan att diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Regler i vardagen, gyllene regeln
Samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du har förmåga att samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Klassråd och elevråd
Beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd och elevråd.
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Du har förmågan att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Muntlig förmåga
Samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
 • SO
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har förmågan att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor