👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Kommunikation Ht 2017

Skapad 2017-09-19 15:01 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F – 9 Kommunikation

Innehåll

 

Kommunikation

 

Tid/period:

 

Vecka 34-51

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • samspela med andra.

 • tolka olika former av kommunikativa uttryck.

 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.

 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.

 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

 • Skriva för hand eller på dator, till exempel elevens namn.

 

 

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska kunna initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.

 • Du ska kunna fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.

 • Du ska tolka andras avsikter, behov och känslor och visa det i kommunikationen.

 • Du ska använda kommunikationsverktyg för att förmedla dig.

 • Du ska träna på att skriva ditt namn.

 

 

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Skolan arbetar utifrån elevernas förutsättningar och individanpassar uppgifter med utgångspunkt av uppgiftens syfte och utifrån de grundläggande och fördjupade kunskapsnivåerna.

 • Skolan ska erbjuda aktiviteter där eleven ges möjlighet att initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den. Detta genom gemensamma aktiviteter med dels eleverna i klassen, men även tillsammans med övriga elever på skolan. Vi vuxna finns med som stöd för att eleverna ska kunna tolka andras avsikter, behov och känslor och visa det i kommunikationen, vid t.ex. gemensamma aktiviteter eller på rasterna.

 • Inom ämnesområdet ska skolan erbjuda situationer där eleverna får möjligheten att fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften. Vi arbetar för att utöka elevernas ordförråd med fler ord, vilket vi ska förtydliga ytterligare med bilder och tecken.

 • För att eleverna ska få möjlighet att återberätta en händelse och svara på frågor som vi ställer, handleder vi dem i att använda bl.a. känslor och att sätta ord på dessa.  Detta arbetas genom att använda känslokorten på samlingen och ingår i vårt värdegrundsarbete VIP.

 • Skolan fortsätter att utforma och uppmuntra eleverna till att använda kommunikationsverktyg för att komplettera sin kommunikation och ger eleverna på så sätt en möjlighet att förmedla sig. Skolan stöttar eleverna i användandet av kommunikationskartor men även verbal, bild- och teckenkommunikation.

 • Skolan ger eleverna uppgifter för att främja den förberedande skrivningen och möjlighet för eleverna att lära sig skriva sitt namn.

 

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.

 

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den. Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften. Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen. Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.

 

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 

Matriser

KOM
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.