👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 2017/18, klass 7c

Skapad 2017-09-19 15:02 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3)
Undervisningen redovisas endast översiktligt i denna planering. Lektionsmaterialet publiceras i samband med, eller några dagar efter, respektive undervisningstillfälle på Microsoft 365, under rubriken SO. OBSERVERA: Övningarna under rubriken "Uppgifter" görs oftast på lektionstid i skolan. (De uppgifter som kräver studier hemma återfinns i kalendern för åk7.) Uppgifterna är allmänna och kan komma att anpassas individuellt. Det kommer i så fall stå i här, i planeringens kommentarsfält, för den enskilde eleven.

Innehåll

 

TEMA PARTIBILDNING (avslutning)

 • Vecka 2-2018

Onsdag

Uppstart

Torsdag

Muntligt framträdande (video)

 

TEMA STATSBILDNING

 

 • Vecka 3

Onsdag

Riksdag: Från förslag till beslut (Fokus på begrepp)

Torsdag

Regering och myndigheter (Fokus på begrepp)

 

 

 • Vecka 4

Tisdag-AULAN-Projektet

Demokratin i Sverige

Onsdag

Kommuner och flödesschema

Torsdag

Seminarium och arbetsuppgift om demokrati

 

 

TEMA EKONOMI

 

 • Vecka 5

Tisdag-AULAN-Projektet

Privatekonomi

Onsdag

Ekonomi (BNP och statsbudgeten)

Torsdag

Gruppuppgift: presentation BNP

 

 • Vecka 6

Onsdag

Ekonomi (Arbetslöshet och statsbudgeten I)

Torsdag

Ekonomi (Arbetslöshet och statsbudgeten II och inflation)

 

 

 • Vecka 7

Onsdag

Ekonomi (Seminarium, partipresentationer)

 

TEMA RELIGION

 

 

Torsdag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna

[Föreläsning om hur man ser på Gud och människans roll/uppdrag i världen]

 

 

 • Vecka 8

Onsdag

Studiebesök kyrkan, församlingshemmet 10:40

[Tema "medmänniska": om människans roll/uppdrag i världen. Film och diskussion. Ingen läxa]

 

Torsdag

Monoteism/Abrahamitiska religionerna, forts 

[Repetition av lektionen torsdag v7 samt tolkningsövningar med Bibeln och Koranen om människans roll/uppdrag i världen. Föreläsning om olika begrepp inom religionerna. Begreppen är läxa till nästa lektion. ]

 

______________________________________________________________

S P O R T L O V

______________________________________________________________

 

 • Vecka 10

Onsdag

Hinduism

["Centrala tankegångar": Föreläsning om hinduismens syn på Brahman och människans roll/uppdrag i världen. Vissa begrepp är läxa till morgondagen.]

Torsdag

Hinduism, forts

["Begrepp": Repetition av lektionen i måndags samt föreläsning om olika begrepp inom hinduismen. Redovisningsövningar kring dagens föreläsning. Begreppen är läxa till nästa gång. ]

 

 

 • Vecka 11

Onsdag

SBD (Ingen lektion)

Torsdag

Buddhism

["Centrala tankegångar": eleverna avslutar sina miniredovisningar om olika begrepp inom hinduismen. Jag föreläser om buddhismens världsbild som har tydligt annorlunda tankegångar jämfört med de övriga världsreligionerna, även om buddhism har sitt ursprung i hinduism. ]

 

 

 • Vecka 12

Onsdag

Buddhism, forts

[Klassen övade på begreppen från förra gången, skapade ett gemensamt övningsprov på Socrative, som de skrev]

Torsdag

Avslutande seminarium

[Inledningsvis prövas begrepp inom samtliga världsreligioner. Därefter har vi en diskussion kring likheter och olikheter i helklass. Slutligen får alla skriva ett resonemang kring likheter och olikheter mellan några världsreligioner.]

 

 

TEMA HISTORIA

 • Vecka 13

Onsdag

Antiken, Romerska riket

Föreläsning kring de bakomliggande faktorerna till att staden Rom blev en stormakt.

Torsdag

Studie- och yrkesvägledning

[Maria Konkéll förberedde klassen mot gymnasiestudier genom att informerade om meritvärde, olika program och hur årets gymnasieval förlöpt bland niorna. ]

 

 

______________________________________________________________

P Å S K L O V

______________________________________________________________

 

 

 • Vecka 15

Onsdag

Repetition av stormakter under forntiden/antiken.

[Återkoppling till förra lektionen och delning av en presentation, skapad av de olika grupparbetena. ]

Machtübernahme (Hitlers maktövertagande)

[Tilldelning av uppgift genom lärloggen, samt genomgång av de första två bakomliggande faktorer som ledde fram till maktövertagandet: Ekonomisk kris, populism. Övriga faktorer presenteras imorgon.]

Torsdag

Machtübernahme (Hitlers maktövertagande), forts

[Genomgång av de övriga bakomliggande faktorer som ledde fram till maktövertagandet.]

 

 

 • Vecka 16

Onsdag

Första världskriget

[Genomgång utifrån Gleerups (se "Gleerups, första världskriget.docx" i 365/utbildningsmaterial). Fokus på hur första världskriget på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande. Introduktion av Gleerups överstryknings- och kommentarsfunktion.]

Torsdag

Industrialiseringen

[Genomgång av den industriella revolutionen och samhällsförändringarna. Fokus på hur detta på olika sätt ledde fram till Hitlers maktövertagande.]

 

 

 

 • Vecka 17

Onsdag

Industrialiseringen, forts

[Framväxten av ideologier. Exempel på industrialiseringens utveckling i Storbritanniens, Napoleons betydelse för nationalismen samt industrialiseringen av Sverige.]

Torsdag

Arbetspass inför inlämning

[Fokus på grunderna i powerpoint, samt att få med faktorer de upplever viktiga för att förklara att Hitler lyckades komma till makten i presentationen. Jag handleder under hela lektionen]

 

 

 

 • Vecka 18

Onsdag

Arbetspass inför inlämning, forts

[Fokus på att hjälpa de som missade förra lektionen, samt fortsatt handledning av övriga. Målet är att alla kan utveckla arbetet självständigt hemma inför inlämningen.]

Torsdag

FRILUFTSDAG

 

 

 • Vecka 19

Onsdag

Inlämning av uppgiften "Hitlers maktövertagande"

[Sker under lektionen. Jag kontrollerar att alla arbeten ligger tillgängliga uppe i inlämningsmappen innan lektionen är slut.]

Torsdag

LOV

TEMA GEOGRAFI

 

 

 

 

 • Vecka 20

Onsdag

Introduktion: demografi/källkritik

[Översiktlig presentation av kursen, "nya" trender inom demografin (TED-föreläsning) samt Gapmindertest.]

Torsdag

Demografi/källkritik

[Trender inom befolkningsökningen, med fokus på hur religionens påverkar utvecklingen.]

 

 

 

 • Vecka 21

Onsdag

Hotet mot tillväxten

[Allt tycks peka mot en lysande framtid, men det finns undantag. Vi lär oss om de verkliga hoten mot framtiden. Dessa är tyvärr i allt väsentligt frånvarande i den Svenska valrörelsen idag.]

Torsdag

Etikstudier inför inlämning

[Självstudier: jag var sjuk]

 

 

 

 • Vecka 22

Onsdag

Demografi, fallstudie av Vaxholm

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift.]

Torsdag

Transport- och kulturgeografi, fallstudie av Vaxholm

[Samhällsplaneringen av Vaxholm: gruppuppgift film.]

 

 

 

 • Vecka 23

Onsdag

NATIONALDAGEN (Ingen lektion)

Torsdag

Sverige, fallstudie av ett land

[Sverige ur ett socioekonomiskt och geopolitiskt perspektiv: framtidsanalys.]

 

  

 

 • Vecka 24: AVSLUTNINGSVECKA

Onsdag

Avslutande handledning och dokumentation

Torsdag

MENTORSDAG (Ingen lektion)

 

 

 

 

Uppgifter

 • SO (Nr 1): "Rättsbegrepp"

 • SO (Nr 2): "Etik, fallstudium plånboken"

 • SO (Nr 3): "Brottsbekämpning" [Hemma]

 • SO (Nr 4): "Personlig ideologi"

 • SO (Nr 5): "Partiprogram skolpolitik"