👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och tala utifrån skönlitteratur

Skapad 2017-09-19 15:08 i Grebbestadsskolan Tanum
Träna förmågan att läsa på olika sätt
Grundskola 5 Svenska
Vad krävs för att bli en god läsare? Läser man på samma sätt när man läser tyst och högt? Kan du berätta om en bok? Vi kommer att träna på att läsa högt i mindre grupp, och du kommer att läsa tyst både i skolan och hemma. Du kommer också få skriva recensioner och göra en muntlig presentation av en bok.

Innehåll

Mål: Att utveckla ditt läsande

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna läsa med flyt och inlevelse. Kamraterna ska förstå vad du läser. 

Du förväntas kunna skriva och berätta om handlingen i en bok du läst.

Du förväntas diskutera olika böcker och ge din bedömning och din åsikt,  om boken.

Du ska kunna sätta ord på vad du tycker, och tala om varför du tycker som du gör.

Du ska kunna lyssna aktivt på dina kamrater.

 

Arbetssätt

 • Vi/ du kommer att läsa tyst i din "bänkbok".
 • Du ska få skriva bokrecensioner i classroom.
 • Vi/du ska läsa i halvklass där du tränar på att läsa högt och förstå ett innehåll med olika begrepp som ni förklarar för varandra.
 • Du kommer att ha läsläxa. Lässchema ska fyllas i.
 • Du ska få recensera en bok muntligt.

 

Bedömning

 • Du ska läsa minst två böcker och skriva bokrecensioner om dem.
 • Göra en muntlig bokredovisning.
 1. att du kan berätta med en "röd tråd", klart och tydligt.
 2. att du talar tydligt och klart så att innehållet är begripligt.
 3. att du har ögonkontakt med lyssnarna.
 4. att du kan ge din åsikt om boken.
 5. att du kan dra enkla slutsatser och framföra dina egna tankar och känslor över det som lästs.

                                                                                                                         

Matriser

Sv
Läsa tyst och högt, samt återge innehåll muntligt och skriftligt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med VISST flyt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT flyt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med MYCKET GOTT flyt.
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap (läsförståelse)
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll och dess karaktärer
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring några viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar/resonerar kring viktiga delar av textens/bokens innehåll och beskriva olika karaktärer med MYCKET god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.