👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå - Skumkyssar och salta hjärtan

Skapad 2017-09-19 15:32 i Österslättsskolan Karlshamn
Eleverna läser kortromanen Skumkyssar och salta hjärtan av Lasse Ekholm. Vi använder texten för att träna läsförståelse. Efter läsning av boken, arbetar eleverna med frågor på texten. Frågorna ska besvaras skriftligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna läser kortromanen Skumkyssar och salta hjärtan av Lasse Ekholm. Vi använder texten för att träna läsförståelse. Efter läsning av boken, arbetar eleverna med frågor på texten. Frågorna ska besvaras skriftligt.

Innehåll

Syfte

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Konkretisering

 • Läraren introducerar boken och högläser första kapitlet.
 • Eleverna läser resten av berättelsen enskilt och svarar därefter enskilt på uppgifterna till boken.                                        
 • Vi avslutar med en genomgång av uppgifterna i helklass.

Undervisning/arbetssätt

 • Läraren inleder med att prata om boken och dess titel.
 • Högläsning av första kapitlet.
 • Eleverna läser resten av boken under lektionstid och arbetar därefter med att besvara frågorna skriftligt.
 • Vi avslutar med att prata om frågor och svar.

Bedömning

 • Bedömning sker genom att eleverna får individuell respons, i form av skriftliga kommentarer på inlämnade uppgifter.