👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Testa Teknik

Skapad 2017-09-19 15:33 i Vasaskolan Ludvika
Mall för pedagogisk planering för Vasaskolan utifrån Ludvika kommuns mall.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Teknik
I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i din närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem men också att göra egna konstruktioner. Du kommer att få utföra fem olika uppdrag.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att träna dina olika förmågor genom:

 • att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar
 • att konstruera ett bärhandtag och/eller ett grytunderlägg
 • om olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet
 • använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger, vattenpass.

De förmågor som kommer att tränas i det här arbetsområdet är:

Begreppslig förmåga

 • Förstå innebörden av begreppen.
 • Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 • Relatera begreppen till varandra. 

 

Metakognitiv förmåga

 • Välja mellan olika strategier.
 • Pröva och ompröva.
 • Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
 • Värdera.
 • Reflektera.
 • Tolka.
 • Ha omdömen om.

 

Analysförmåga

 • Förmåga att hantera information.
 • Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.
 • Skilja mellan fakta och värderingar.

 

Kommunikativ förmåga

 • Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
 • Framföra och bemöta argument.
 • Samtala.
 • Presentera.
 • Diskutera.
 • Motivera.

 

Procedurförmåga

 • Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
 • Jämföra: Likheter och skillnader. För- och nackdelar.
 • Beskriva orsaker och konsekvenser.
 • Föreslå lösningar.
 • Förklara och påvisa samband.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få träna dina förmågor genom att parvis/i mindre grupper:

 • undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras
 • skapa egna konstruktioner där du tillämpar enkla mekanismer 
 • dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas efter dina förmågor att:

 • undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras
 • skapa egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer 
 • dokumentera i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta aktivt under lektionerna
 • skapa egna konstruktioner där du tillämpar enkla mekanismer och dokumenterar detta i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller
 • undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3