👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, år 2, Tala, lyssna och samtala

Skapad 2017-09-19 15:40 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska
Tala, lyssna och samtala.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna beskriva och berätta så att andra förstår.

Du ska kunna förstå och följa muntliga instruktioner.

Du ska kunna ställa egna frågor och besvara andras.

Du ska kunna ge muntliga instruktioner.

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av boksamtal och samtal om olika slags texter, diskussioner och berättande kring olika slags händelser.Du kommer också att få träna på att ge och följa muntliga instruktioner. Du kommer att få träna på att återberätta och beskriva.

Bedömningen kommer att ske när du i grupp kommer att få beskriva ett föremål. Du kommer att få beskriva en bild för en kamrat så att kamraten förstår och kan avbilda den. Du kommer att få berätta något för en klasskamrat, klasskamraten skall sedan återberätta det. Du kommer att både få följa och ge muntliga instruktioner. Du kommer att få ge och ta olika feedback och kamratbedömning.

Uppgifter

 • Visa och berätta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3