👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling, gymnasiesärskolan

Skapad 2017-09-19 15:48 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Natur och miljö, NAO Individ och samhälle, INI Språk och kommunikation, SPR
Vi startar dagen tillsammans med en samling där vi går igenom vem som är i skolan, vi känner, doftar och tittar på vilken veckodag det är och vi går igenom dagen innehåll.

Innehåll

Samling

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

Syftet med samlingen är att ge eleverna möjlighet att träna sin kommunikationsförmåga och bidra till att de utvecklar sitt språk och sin identitet. Samlingen ämnar också att träna elevernas förmåga att ta emot och tolka kommunikation för att utveckla sin förståelse för omvärlden. Aktiviteten syftar även till att eleverna ska få träna sig i turtagning och på att lyssna på varandra samt att träna på begrepp gällande tid (veckodag, årstid) och väderlek samt högtider och traditioner.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Tidsuppfattning
 • Återkommande mönster i naturen  t ex dygn, årstider, vädertyper.
 • Kommunikation i olika sammanhang
 • Kroppsspråk, tecken, tal.
 • Kommunikationsverktyg.
 • Tolka kommunikativa utryck,
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer  så som turtagning, initiera, upprätthålla och avsluta samspel och samtal.
 • Högtider och traditioner

Hur?

 

Vi kommer arbeta med:

 • Sånger
 • Känselmaterial
 • Doft
 • Tecken och taktila tecken
 • Bilder 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 

Målet är uppfyllt när du:

 • visar igenkänning under samlingens olika moment.
 • deltar i turtagning när vi tillsammans går igenom vem som är i skolan idag
 • du berättar att du är i skolan genom att sätta upp din bild på talvan
 • genom syn, känsel, luktsinne, eller hörsel deltar i att uppmärksamma vilken veckodag det är
 • deltar i att uppmärksamma vilket väder det är genom att använda din hörsel, syn eller känsel.
 • deltar i att uppmärksamma eventuella högtider genom att använda din syn, hörsel eller känsel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Rytm- och musikinstrument.
  ESE  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Människokroppens olika delar och deras funktioner.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO  E
 • Eleven deltar i att lösa enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom deltar eleven i att använda vardagsteknik.
  NAO  E
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR  E
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR  E