👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i matematik åk.1

Skapad 2017-09-19 15:50 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 1 Matematik
Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 1-20. Du kommer att få arbeta konkret, laborativt, enskilt och tillsammans med mig och dina kamrater

Innehåll

Syftet med undervisningen

 

Det här ska du lära dig.

* Att skriva siffrorna.

* Kunna visa att du förstår att siffran hänger ihop med antalet.

* Veta vad plustecknet betyder. Veta vad minustecknet betyder. Veta vad likhetstecknet betyder. Begreppen större- och mindre än, > <

* Kunna "tio-kamraterna" Ex 6+4.

* Kunna tvillingarna från 1+1 till 10+10.

* Talraden 0-20, om talet före och talet efter.

* Addition och subtraktion 0-20.

* Ordningstal, första, andra och tredje osv.

* Udda och jämna tal.

* Att kunna ta ut ental och tiotal ur ex. talet 15.

* Att lösa enkla textuppgifter med plus och minus.

* Att kunna göra enkla räknesagor.

* Klockan: hel- och halvtimme.

* Att använda kg och hg, l och dl, cm och m.

* Att kunna namnen på de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).

* Svenska mynt och dess värde.

* Att använda olika strategier vid problemlösning.

* Se och följa enkla mönster.

 

Så här kommer vi att arbeta.

* Träna och forma siffrorna 0-9.

* Praktiskt arbete med konkret material tex pengar, linjal mm.

* Träna olika strategier vid problemlösning, enskilt och tillsammans.

* Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.

* Träna på att dela upp talen i ental och tiotal med konkreta material. Träna på "tiokamrater" genom spel och lekar.

* Träna på att automatisera "Lilla plus" och "LiIla minus" med räknekort.

* Träna på additions- och subtraktionsuppgifter i talområdet 0-20, med konkret material.

* Översätta talspråk till räknespråk.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

* Hur du löser matematiska problem och hur du använder matematiska strategier.

* Genom att se hur du är delaktig i gemensamma genomgångar, praktiskt arbete och vid problemlösningsarbete.

 

Jag kommer att bedöma hur du utvecklas genom att mäta och studera din förståelse för: 

* De olika räknesätten + och -

* De geometriska figurerna.

* De olika enheterna. 

* Hel- och halvtimma.

* Symbolerna = > <

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3