👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 3 Kroppen

Skapad 2017-09-19 16:03 i Högadalsskolan Härryda
Ett arbetsområde som handlar om kroppen, våra sinnen och hälsa.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad heter våra olika kroppsdelar? Varför slår hjärtat snabbare när vi springer? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen? Vad betyder hälsa? Hur kan vi känna olika smaker? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om dina sinnen.

Innehåll

Vad ska vi lära oss om kroppen?

 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans upplevelse av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

 Varför ska vi lära oss om hur kroppen fungerar?

 • För att utveckla kunskaper om kroppen och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själv och naturen.
 • För att lära dig mer om din hälsa och för att du ska kunna göra bra val när det gäller din hälsa.

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • Genomföra undersökning om dina sinnen.
 • Utveckla din begreppsliga förmåga genom att lära dig mer om biologiska begrepp t.ex. kroppsdelarnas namn, sinnesintryck och hälsa.

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Vi läser faktatexter om kroppen.
 • Vi tittar på filmer om kroppen och våra sinnen.
 • Vi skriver gemensamma texter och pratar om dessa.
 • Vi använder oss av appen "Människokroppen" för att lära oss mer om hur kroppen fungerar.
 • Vi diskuterar kroppen, hälsa och våra sinnen i stor och liten grupp.
 • Vi undersöker Torso docka
 • Vi utför experiment som handlar om våra sinnen.

Elevinflytande

 • Du är med och bestämmer hur du vill lära dig mer om kroppen.
  Elevernas förslag: Film, läsa böcker, läsa tyst i egen bok, högläsningsbok om ämnet, söka på internet, undersöka Torso docka, ställa frågor om kroppen till en doktor och undersöka skelettdocka.

 • Du är med och bestämmer hur du vill visa vad du har lärt dig om kroppen.  
  Elevernas förslag: Spela in film på t.ex. iMovie, skriva på papper, skriva i pages ensam eller tillsammans med någon.

 Bedömning

 • Du berättar om några av människans kroppsdelar och sinnen.
  Du kan benämna kroppsdelen/sinnet och ge exempel på hur den fungerar på ett enkelt sätt.

 • Du kan diskutera några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Du berättar vad kroppen behöver för att må bra.

 • Du deltar i experimentet om våra sinnen.
  Du skriver frågeställning, hypotes och resultat från experimentet. Du jämför dina svar med en kompis.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3