👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Papier Maché HT17

Skapad 2017-09-19 16:10 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna ska i denna uppgift arbeta tredimensionellt, närmre bestämt med Papier maché. Temat för uppgiften är djur. Eleverna får välja valfritt djur, De ska först skissa upp sitt valda motiv som de försöker skissa i flera vinklar för att få upp en känsla för hur djuret ser ut tredimensionellt. Sedan ska de i wellpapp rita och klippa djurets profil i den skala de tänkt arbeta med. Därefter använder eleverna tidningspapper och maskeringstejp för att bygga upp volymen på sitt djur. Avslutningsvis så bygger de upp en slät yta med tidningspapper och tapetklister (papier maché). Detta är ett tidskrävande projekt och vi förväntas fortsätta en bit in på vårterminen.
Grundskola 9 Bild
Eleverna ska i denna uppgift arbeta tredimensionellt, närmre bestämt med Papier maché. Temat för uppgiften är djur. Eleverna får välja valfritt djur, De ska först skissa upp sitt valda motiv som de försöker skissa i flera vinklar för att få upp en känsla för hur djuret ser ut tredimensionellt. Sedan ska de i wellpapp rita och klippa djurets profil i den skala de tänkt arbeta med. Därefter använder eleverna tidningspapper och maskeringstejp för att bygga upp volymen på sitt djur. Avslutningsvis så bygger de upp en slät yta med tidningspapper och tapetklister (papier maché). Detta är ett tidskrävande projekt och kommer minst ta hela höstterminen.

Innehåll

Bedömning

Jag tittar på hur man utifrån en skiss/idé kan arbeta fram en tredimensionell figur, bland annat utifrån de instruktioner eleverna inledningsvis har fått. Jag bedömer även hur eleven använder sig av tekniken Papier maché.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
    Bl  7-9
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
    Bl  7-9

Matriser

Bl
Matris "Papier maché" åk 9 hT 2016

BildMatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa ett valfritt djur med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa ett valfritt djur med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa ett valfritt djur med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda Papier maché på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda Papier maché på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
I arbetet kan eleven använda Papier maché på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Ge omdömen om arbetet
Eleven beskriver den färdiga produkten och processen på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver den färdiga produkten och processen på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver den färdiga produkten och processen på ett välutvecklat sätt.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.