👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 8, ht 17

Skapad 2017-09-19 16:16 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

 

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2:

 • //främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära
 • //leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
 • //Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald

 

 

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

Prata tillsammans om vad läroplans- och kursplanetexten egentligen betyder. Skapa förståelse. Ska något läggas till eller dras ifrån? Dokumentera! 

 

 

 

1D. Det betyder att (konkretiserade mål):

 

 

Lyssna och läsa — reception

 

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 

 

2 UNDERVISNING

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

Under september/oktober:

 • Områden:
 • Hitta rätt och kunna tala med människor när du turistar
 • Repetition av basord/frasförråd samt basgrammatik
 • Kunna tala i futurum (framtid) och passé composé (förfluten tid)

2B. Förslag på arbetssätt:

 •  Samtal, dialoger, högläsning
 •  Skriva 
 •  Använda estetiska former för inlärning
 • spel
 • digitala övningar
 • film
 • musik
 • vi använder boken Chez Nous 3 som huvudkälla för inlärningen

 

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

 •  Tala
 • läsa
 • skriva
 • lyssna
 • söka information på franska

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till:

 •  ökade grammatiska kunskaper
 •  utökat ord & frasförråd

 

 

 

 

3. BEDÖMNING

3A. Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Tala, läsa, skriva, lyssna, söka information

 

3B. Jag kommer att bedöma genom att:

Jag bedömer utifrån prov, läxförhör, muntlig/skriftlig process, inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till? Prov? I så fall vilken typ av prov? Muntlig redovisning? Utställning? Inlämningsuppgifter?, VI enas efter hand. Främst läxförhör. 
 • När kommer elevernas arbeten att bedömas? Hela tiden eller vid ett speciellt tillfälle? Man bedömer PROCESSEN och SLUTRESULTATET MEN det är viktigt att komma ihåg att lektionerna är ÖVNINGSTILLFÄLLEN.
 • Av vem? Kamratrespons kan förekomma men det är bara till för stöttning och utveckling, inte bedömning. 
 • På vilket sätt kommer det att ske formativ bedömning? Hur får eleverna kontinuerlig feedbackAll respons ni får på lektionerna och i skrivbok o s v ingår här. Hur väl ANVÄNDER ni den feedback ni får?