👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film, filmanalys och illustration åk 7 HT 17

Skapad 2017-09-19 16:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna ska i denna uppgift se en film som de sedan i sin processdagbok sammanfattar. De ska därefter välja ut en händelse, karaktär eller annat inslag från filmen som de illustrerar i en bild. De ska i sin processdagbok motivera för valt motiv och varför de valde just det, var det något som var intressant eller var det en höjdpunkt i filmen?
Grundskola 7 Bild
Eleverna ska i denna uppgift se en film som de sedan sammanfattar. De ska därefter välja ut en händelse, karaktär eller annat inslag från filmen som de illustrerar i en bild. De ska kunna berätta om de valda motivet och varför de valde just det, var det något som var intressant, var det en höjdpunkt i filmen eller var det något som berörde eleven? Finns det en symbolik i illustrationen som eleven vill förmedla?

Innehåll

Syfte

Denna uppgift syftar till att utveckla elevens förmåga att framställa en bild som är inspirerad av en spelfilm.

Centralt innehåll

Undervisning/arbetssätt

Vid de två första lektionstillfällena så kommer eleverna att se filmen, till läxa nästa gång så får de hemma sammanfatta vad de sett i filmen under lektionen. Därefter kommer eleverna börja fundera ut vad de vill illustrera. Sedan kommer de göra en skiss och en planering innan de sätter igång med själv arbetet.

Bedömning

Jag bedömer deras bildframställning utifrån motivering av valt motiv och hur väl genomfört det är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
BildMatris åk 7

BildMatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildframställning
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett enkelt bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa ett valfritt motiv med ett välutvecklat bildspråk.
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven med valfri teknik/tekniker illustrera en bild på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven med valfri teknik/tekniker illustrera en bild på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven med valfri teknik/tekniker illustrera en bild på ett väl fungerande sätt.
Tolka, resonera, koppla och beskriva
Eleven beskriver bildens uttryck och innehåll på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver bildens uttryck och innehåll på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver bildens uttryck och innehåll på ett välutvecklat sätt.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.