👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smarta val vid matborder och i affären, HT-17

Skapad 2017-09-19 16:46 i Brandthovdaskolan Västerås Stad
Vad är det som gör att du har energi till att orkar tänka, prata, lära dig nya saker och använda din kropp i olika rörelser? Jo, det är maten som du äter. Tänk vad kul att kunna planera och laga god och näringsrik mat själv.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Under läsårets gång kommer du att utveckla kunskaper som rör mat, måltider och hälsa, miljö och livsstil samt konsumtion och ekonomi. Förhoppningsvis kommer du få ett intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Det pågår ständigt ett arbete i hemmet resultatet av det arbetet kan till exempel vara en välsmakande måltid. Måltiden är kortvarig i sig men på lång sikt är ditt måltidsval avgörande för hur du och hela världen mår.

Innehåll

Syfte

Du ska få lära dig om: Recept och instruktioner, Metoder för matlagning och bakning, Redskap och hur de används på ett säkert sätt, Hygien och rengöring vid tillagning och efterarbetet, Måltidens betydelse, Sparande och Miljövänlig konsumtion.

Konkretisering av mål

Att du lär dig att tolka och följa recept.
Att du får kunskaper om tillagningsmetoder, redskap och livsmedel.
Att du får träna på att göra medvetna val som konsument.
Att du får träna på att utvärdera ditt arbete.

Arbetssätt

Du kommer att få öva på vanliga matlagnigsmetoder samt disk och rengöring. Lära dig följa enkla recept och instruktioner. Lära dig namn på köksredskap och vad dom används till. Allt arbete har sin utgångspunkt i hållbar utveckling, så att du kan bli medveten om att ditt agerande spelar roll för hälsa, ekonomi och miljö. På lektionerna kommer det att varvas teori och praktik.

Att det finns en idé bakom hur varorna är placerade.  Vad ekologisk produkt är. 

Bedömning

Vi kommer ha ett skriftligt prov där du får redovisa dina inhämtade kunskaper.

Jag kommer också bedöma hur du arbetar på de praktiska lektionerna och hur väl du agerar med tanke på hållbar utveckling.

Matriser

Hkk
Mat, måltider och hälsa

F
E
C
A
Organisera praktiskt arbete
Följa recept, Tidsåtgång, Arbetstakt, Överblicka arbetet
Behöver regelbundet stöd. Ett steg i taget för att förstå instruktioner och organisera det praktiska arbetet.
Kan organisera och genomföra sitt arbete i flera steg, men behöver regelbundet lärar- eller kamratstöd.
Kan planera och organiser sitt arbete, men behöver fråga ibland.
Kan självständigt planera och organisera sitt arbete
Tillaga
Skicklighet Metod/teknik/Redskap
Genomför sitt arbete ett steg i taget och behöver regelbundet lärarstöd vid tillagning.
Kan tillaga men behöver bli säkrare på metod och teknik, behöver hjälp av kamrat eller lärarstöd då och då.
Arbetar självständigt i samarbete med kamrat. Behärskar flera metoder. Behöver fråga ibland.
Visar regelbundet stor självständighet och säkerhet i teknik och behärskar olika metoder i tillagningen.
Efterarbete
Hygien
Tar ibland ansvar för redskaps- & livsmedelshygien, men behöver ofta uppmaning av lärare eller kamrat.
Tar ibland eget ansvar för redskaps- & livsmedelshygien
Tar med regelbundenhet ansvar för redskaps- & livsmedelshygien.
Visar stor självständighet och säkerhet i fråga om hygien och efterarbete.
Ta praktiskt ansvar för hållbar utveckling
(miljömedveten)
Tar ansvar på uppmaning av lärare.
Tar ibland eget ansvar för hållbar utveckling.
Tar oftast ansvar för hållbar utveckling.
Tar alltid ansvar för hållbar utveckling.
Motivera medvetna val
Motiverar inte sina val med tanke på hälsa, ekonomi eller miljö.
Motiverar då och då egna tankar om hälsa, ekonomi eller miljö utan att använda relevanta faktakunskaper.
Motiverar då och då egna tankar om hälsa, ekonomi eller miljö med relevanta faktakunskaper.
Motiverar sina val med djup och tydliga faktakunskaper om hälsa, ekonomi eller miljö
Självkritiskt bedöma sitt arbete och resultat
Ser inte kritiskt på sitt arbete eller resultat.
Behöver lärarstöd för att se kritiskt på sitt arbete och resultat
Kan delvis se kritiskt på sitt arbete och resultat.
Förstår arbetsprocessens betydelse för resultatet.