👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma: Decimaltal Matteborgen

Skapad 2017-09-19 16:54 i Björkåsskolan Unikum Piloter HT16
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du lära dig hur man avrundar och beräknar uppgifter med decimaltal.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

- att avrunda decimaltal

- att använda en fungerande metod för att beräkna uppgifter i addition, subtraktion, multiplikation och division med tal i decimaltal

- att använda och förstå begreppen: decimaltal, decimal, avrunda och ungefär.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal, alla fyra räknesätten,

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper.
Mer än godtagbara kunskaper.
Avrunda decimaltal till närmaste heltal.
 • Ma  E 6
Addera decimaltal.
 • Ma  E 6
Subtrahera decimaltal.
 • Ma  E 6
Multiplicera decimaltal.
 • Ma  E 6
Dividera decimaltal.
 • Ma  E 6
Avgöra om dina uträkningar är rimliga.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Begrepp
Har förståelse för att använda begreppen, avrunda, decimaler, ungefär.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6