👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i engelska åk 7, läsår -17/18

Skapad 2017-09-19 16:59 i Svärdsjöskolan Falun
Engelska i åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska
Engelska är idag det tredje största språket i världen och talas av 341 miljoner människor över hela världen. Det betyder att vilket land du än hamnar i så finns det stora chanser att du klarar dig på enbart engelska. Engelska ett kärnämne i den svenska skolan och därmed en av de absolut viktigaste ämnena. Ta därför alla möjligheter du har till att utveckla din engelska och utmana dig själv med att prata engelska så ofta du kan!

Innehåll

Välkomna till ett nytt läsår!

Här nedan kan du se vad vi kommer att träna på under läsåret och på vilka kunskapskrav som innehållet i undervisningen är kopplat till. Eftersom du nu har börjat på högstadiet är kunskapskraven riktade mot år 7-9. Vi arbetar utifrån läromedlet Wings, men kommer att göra vissa avstickare.  

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Centralt innehåll - Se nedan. 

 

Undervisningens innehåll

- samtal och dialoger, berättande och beskrivande.
- läsa olika typer av texter och använda läromedlet Wings år 7. 
- lyssna till cd, se på film mm.
- skriva olika typer av texter.
- öka ordförrådet genom att arbeta med glosor och fraser.
- du kommer att jämföra din vardag och ditt liv med barn och ungdomar i olika engelskspråkiga länder.
- du kommer också att arbeta med uttryck, grammatik och stavning. 

 

 

 Bedömning 

Du visar dina kunskaper på lektioner och på prov och redovisningar. Se kunskapskrav nedan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska år 7-9

Lyssna och läsa - reception

...Utveckla förmågan att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
F
E
C
A
Lyssna
Du kan med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer när någon talar engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer när någon talar engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer när någon talar engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Du kan med stöd av läraren förstå det viktigaste innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika typer av enkla texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i för årskursen anpassade texter av olika slag.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i för årskursen anpassade texter av olika slag.
Förståelse
Du kan med stöd av läraren visa det du har förstått genom att enkelt berätta om innehållet. Du kan också med stöd av läraren följa tydliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med godtagbart resultat följa tydliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med tillfredsställande resultat följa olika typer av instruktioner.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

...Utveckla förmågan att
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F
E
C
A
Tala
-muntlig framställning
Du kan med stöd av läraren formulera dig enkelt och begripligt. Du svarar på frågor men är inte själv aktiv i samtalet.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och någorlunda sammanhängande. Du kan delta aktivt i samtalet om du har fått tydliga instruktioner.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du deltar aktivt i samtalet.
Du kan formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du för samtalet framåt genom att ställa frågor och uppmuntra de andra i gruppen att vara aktiva.
Skriva
-skriftlig framställning
Du kan med stöd av läraren skriva enkla meningar.
Du kan skriva enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du anpassar din text i någon mån till syfte, mottagare och situation. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan skriva olika typer av texter med ett relativt varierat språk, flyt och ett sammanhängande innehåll. Du anpassar din text till viss mån efter syfte, mottagare och situation. Du diskuterar utförligt och kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfernheter och kunskap.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och ett sammanhängande innehåll som väcker intresse hos läsaren. Du uttrycker dig tydligt och med flyt med en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du kan utförligt och nyanserat diskutera olika företeelser och kan göra egna välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.