👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för tema vatten

Skapad 2017-09-19 17:39 i I Ur och Skur Statarlängan, grundskola Grundskolor
Ämnesövergripande tema i 3-4:an på I ur och skur i början på terminen i samband med lägret i Magnarp.
Grundskola 3 – 4
Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och för oss i Sverige är det en självklarhet att ha tillgång till färskt vatten.I andra delar av världen är detta inte en självklarhet.Idag lever 780 miljoner människor utan tillgång till rent vatten. Att göra en djupdykning inom flera ämnen kring vatten utifrån olika perspektiv och via flera sinnen vill vi

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Innehåll

Centralt innehåll


Temat är ämnesövergripande och bedöms i första hand utifrån ämnet NO samt svenska, idrott och hälsa och bild. Bedömning i ämnena sker i respektive matris för ämnet.

 • Vattnet kretslopp
 • reningsverk
 • vattnets egenskaper
 • Djur och växter i hav och åar i vår närhet,. artbestämning
 • enkla näringskedjor 
 • friluftsliv
 • tredimensionellt bildarbete
 • läsa och skriva enklare faktatexter

Temat är ämnesövergripande och bedöms i första hand utifrån ämnet NO samt svenska, idrott och hälsa och bild. Bedömning i ämnena sker i respektive matris för ämnet.

 

centrala begrepp

fast form, flytande form, gasform, vattnets kretslopp, avdunstning, kokning, kondensering, smältning, stelning,  reningsverk, ekosystem, näringskedja, faktatext, 3D, badvett

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO

Matriser

Pedagogisk planering för tema vatten

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Tema vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna förklara männsikans beroende av rent vatten.
Du kan förklara vad rent vatten är. Du kan föra ett enkelt resonemang kring människans beroende av rent vatten.
Du kan förklara vad rent vatten är och kan även färklara tillgången till vatten över jorden. Du kan föra ett resonemang kring människans beroende av rent vatten och hur det påverkas av tillgången till rent vatten.
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring människans beroende av vatten. Du kommer med egna frågor och funderingar som leder samtalet framåt.
Ny aspekt
Kunna beskriva vattnets kretslopp.
Du vet vad en kretslopp är. Du kan beskriva vattnets kretslopp på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva vattnets kretslopp och kan ge tydliga exempel.
Ny aspekt
Kunna beskriva vattnets egenskaper.
Du vet vad egenskaper är. Du kan ge några få egenskaper av vatten..
Du kan beskriva flera egenskaper av vatten.
Du kan beskriva vattnets egenskaper på ett tydligt sätt och använder naturvetsnskpaliga uttryck.
Ny aspekt
Kunna genomföra olika undersökningar.
Du kan genomföra en enkel undersökning på egen hand. Du ställer en egen hypotes.
Du genomför olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes i början och försöker dra en egens slutsats.
Du kan genomföra olika undersökningar på egen hand. Du ställer en hypotes och drar slutsatser som leder samtalet/ undersöknigarna framåt
Ny aspekt
Kunna dokumentera.
Du dokumenterar på ett mycket enkelt sätt.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt.
Du dokumenterar på ett tydligt sätt och förstärker dokumentationen med bilder, kolummer, tabeller osv.