👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-09-19 20:52 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Matematik åk 1
Grundskola 1 Matematik
Med våra tio siffror kan man bygga all världens tal!

Vi tränar på att skriva och att räkna med dem.Vi tränar också på att prata matematik. Vi förklarar för varandra hur man kan räkna. Vi lyssnar på varandras tankar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • upptäcka matematik i vardagen.
 • skriva siffror och förstå deras innebörd och vilken plats de har på tallinjen.
 • dela upp tal i t ex tiokompisarna och dubblorna.
 • använda matematiska tecken (+ - =) och förstå dess innebörd.
 • använda rätt räknesätt vid problemlösning och räknesagor.
 • kunna klockans hela och halva timmar.
 • göra enkla mönster, tabeller och diagram.
 • kunna beskriva enkla geometriska figuren t ex cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • förstå olika begrepp t ex hälften, dubbelt, fler och färre

Bedömning - vad och hur

.Vi bedömer din förmåga att:
- forma siffrorna och förstå siffrornas innebörd.
- dela upp tal.
- förstå hur du använder likhetstecknet.
- använda addition (plus) och subtraktion (minus) på rätt sätt med tal upp till 20 och tiotal upp till 100.
- berätta hur du tänker och räknar
- förstå ett enkelt diagram.

Undervisning och arbetsformer

Så här arbetar vi för att utveckla dina förmågor:

- vi har gemensamma genomgångar och diskussioner.

- vi arbetar enskilt och i grupp.

- vi arbetar i vår mattebok " Lyckotal".

- vi arbetar laborativt inne och ute.

- vi skriver och ritar räknesagor

- vi spelar mattespel.

- vi använder iPad som ett lärverktyg.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3