👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text åk 5

Skapad 2017-09-19 21:02 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Grundskola 4 – 6 Svenska
Förklarande texter hittar du ofta i So-böcker eller No-böcker. Syftet med texten är att förklara hur något sker eller varför något sker.

Innehåll

Syfte och mål

1. Du ska kunna känna igen en förklarande text och veta dess syfte

2. Du ska veta vad tidsord är genom att du kan nämna något tidsord och känner igen dem i en förklarande text

3. Du ska veta vad orsaksord är genom att du kan nämna något orsaksord och känner igen dem i en förklarande text

4. Du ska vet vad ämnesspecifika ord är 

5. Du ska kunna känna igen den förklarande textens struktur med; rubrik, inledning med definition, förklaring och sammanfattning 

 

Arbetssätt

Vi kommer:

 • läsa och bearbeta olika förklarande texter ur Skrivcirkeln gemensamt och i par
 • träna på förstå och hitta ämnesspecifika ord, tidsord och orsaksord
 • träna på de olika delarna av strukturen
 • träna på att använda en stödord inför skrivande av egna texter
 • träna på att i par skriva en förklarande text om "Spegeltestet" 
 • skriva en egen förklarande text

 

Bedömning

Jag bedömer:

 • Hur du kan använda dina kunskaper om förklarande texter för att kunna skriva en egen förklarande text om "Vattnets kretslopp". 
 • Hur du använder de ämnesspecifika orden som hör till
 • Din förmåga att använda språkregler, skriva språkriktigt och använda bilder för att förstärka din text
 • Din förmåga att själv bedöma och bearbeta din text utifrån checklista

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Förklarande text om vattnets kretslopp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
Definition
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet
Förklaring
Förklarar genom att ha delvis rätt följd på händelseförloppet av vattnets kretslopp. Beskriver de olika stegen med en viss tydlighet i texten.
Förklarar genom att ha rätt följd på händelseförloppet av vattnets kretslopp. Beskriver de olika stegen tydligt i texten.
Knyter effektivt ihop händelseförloppet för att tydligt, stegvis och logiskt beskriva vattnets kretslopp.
Textstruktur
Försöker förklara men använder inte tidsord/orsaksord.
Använder enkla tidsord/orsaksord
Använder ett varierat urval av tidsord/orsaksord som passar in i texten
Begrepp
Du ska känna till och kunna namnge vattnets olika faser samt vad övergångarna heter.
Du känner till och kan namnge någon av vattnets faser och vad någon av övergångarna heter.
Du känner till och kan namnge vattnets tre faser och vad någon av övergångarna heter.
Du känner till och kan namnge vattnets samtliga faser och övergångar.
Beskrivning
Du ska kunna beskriva vattnets kretslopp i ord och bild genom att använda våra nyckelbegrepp
Du kan devis beskriva vattnets kretslopp och använder minst ett begrepp korrekt.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp och använder två-tre begrepp korrekt
Du kan på ett detaljerat sätt beskriva vattnets kretslopp och använder samtliga fem begrepp korrekt.