👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och miljö i närmiljön ht17

Skapad 2017-09-19 21:12 i Vänge skola Uppsala
Arbeta med böcker, hur de ser ut, görs samt vad de innehåller. Skapa
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Svenska
Vi tittar på vår närmiljö, hur ser miljön ut, med olika växter och djur.

Innehåll

Skolans syfte och mål

Centralt innehåll = Det här ska du lära dig att

- Känna igen några träd i närmiljön. Veta vad som händer under de olika årstiderna med olika träd.  

- Kunna några djur i närmiljön, och hur de lever och övervintrar.  

 

Arbetssätt

 - Genomgångar

- Diskussioner, reflektioner

- Följer vårt projekt om att skydda kungsörnars ägg

- Arbeta självständigt och tillsammans

- Film 

- Undersökningar och forskning

- Redovisning 

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- Deltagande i diskussioner.

- Vara aktiv vid praktiska uppgifter.

- Delta i genomgångar under arbetets gång.

 

Uppgifter

 • djur och miljö i närmiljön

 • Djur och natur ht.17 åk4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • .
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6