👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsleken

Skapad 2017-09-19 21:45 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Företagsleken innehåller både grupparbete och enskilt arbete. I grupparbetet ingår att tillsammans bilda en styrelse och att skriva jobbannons. Gruppen ska också diskutera de olika ansökningarna och besluta om vilken ansökan som är bäst. Det enskilda arbetet består av att skriva CV och personligt brev.

Innehåll

Syfte

 •  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

 •  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (---)

 • Olika sätt att bearbeta egna texters innehåll och form. (---)

Konkretisering

Eleven:

 • övar på att formulera sig korrekt i skrift.
 • skriver personligt brev och CV.
 • deltar aktivt i gruppens arbete.

Undervisning/arbetssätt

 • Eleverna arbetar i grupper och får tilldelat sig ett fingerat företag.
 • Gruppen namnger företaget, fördelar styrelseposterna och söker en ny medarbetare genom en platsannons, som sätts upp i klassrummet.
 • Föreläsning om vad en ansökan ska innehålla.
 • Eget arbete med ansökan, som ska innehålla ett CV och ett personligt brev.
 • Genomgång av sammanträdesteknik och därefter har företagen styrelsemöte, där de går igenom de sökandes CV och väljer vilka som ska kallas på intervju.
 • Genomgång av intervjuteknik och därefter intervju med de utvalda.

Bedömning

 • Elevens förmåga att skriva CV och personligt brev, bedöms i en matris.

Matriser

Sv SvA
Företagsleken

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva olika slags texter
Eleven har svårigheter med att skriva texter enligt givna instruktioner. Eleven har svårt att variera sig språkligt, samt att använda enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Anpassning till texttyp
Eleven klarar ännu inte fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Språkliga normer och strukturer.
Klarar ännu inte att anpassa skriftspråket till gällande språkliga normer och strukturer.
I huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Välutvecklad anpassning till språkliga normer och strukturer.