Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar!

Skapad 2017-09-19 22:35 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Genom värdegrundsarbetet vill vi stärka barngruppens sociala kompetens och att alla barn ska känna sig trygga i gruppen!

Innehåll

Nuläge

Under läsåret 2018/2019 får 5-åringarna delta i ett Värdegrundsprojekt lett av Kulturskolan i Bollnäs kommun.

Sånger, drama och barnböcker med temat hur man är en bra kompis. 

 

Mål

Trygga barn som ska kunna våga uttrycka sig i gruppen.

Vara en bra kompis

Alla barn i gruppen ska vara en tillgång.

 

Syfte

Att alla barn ska känna att de duger som dom är.

Stärka deras självkänsla.

Stärka det det sociala samspelet.

Genomförande

Vi arbetar med känslouttryck  genom drama, sång, dans och bild.

Träna på att läsa av varandras känslor

Alla barn på Aspen deltar i detta.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Pedagogerna dokumenterar genom veckoplaneringar och utvärderingar av veckan som gått, bilddokumentation,

barnen dokumenterar genom skapande.

 

 

Ansvar

Pedagogerna

Uppföljning

Kontinuerligt på avdelningsplanering/vecka

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: