Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Drömhus

Skapad 2017-09-20 08:06 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Geometri
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska lära oss att uppskatta och mäta längd, vikt, volym, omkrets och area, samt att visa hur saker ser ut i olika skalor. Du skall skissa, måla, göra en skalenlig ritning med trädgård, och själv eller tillsammans med andra bygga en modell av ett Drömhus.

Innehåll

 

 

Mål för arbetsområdet

 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • man mäter längden, vikten, volymen, omkretsen eller arean på ett föremål.
 • bättre kunna uppskatta en längd, vikt, volym, omkrets eller area.
 • man omvandlar area eller längd skalenligt.
 • dina kunskaper kan användas i det vardagliga livet
 • likheter och skillnader i hur man beräknar omkrets och area, samt vad begreppen visar.

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Uppskatta och mäta olika längder.
 •  Uppskatta och mäta olika vikter
 •  Uppskatta och mäta olika volymer
 •  Uppskatta och mäta olika areor
 • Uppskatta och mäta olika omkretser
 • Jobba med omvandling i skalor
 • Skissa och måla ditt Drömhus. 
 • Göra ritning på Drömhuset och tomten. 
 • Själv eller tillsammans med kompisar få möjlighet att bygga en skalenlig modell av något av era Drömhus. 

 

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften. Jag kommer fortlöpande att koppla Arbetsblad och instruktioner till denna planering. Du får bara meddelande om när planeringen läggs ut. Jag skall försöka att påminna i mattebloggen om att jag lägger till nya arbeten.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Tester efter varje moment. Läraren (Ingemar) bedömer.
 • Drömhuset bedöms genom att en klasskamrat skall kontrollmäta och räkna på ritningen efter en checklista. I kamratbedömningen ingår att man tillsammans på ett juste sätt hjälps åt att korrigera eventuella missuppfattningar eller fel.Klasskamraten signerar när det är klart och sedan bedömer Läraren (Ingemar).
 • Skisser, ritningar och tredimensionella modeller, läggs fortlöpande ut på Mattebloggen på Unikum.
 • Eleven gör en självskattning av sitt Drömhusarbete, efter en i förväg bestämd frågemodell.

 

Källor vi kommer att använda

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 • Arbetsblad
 • Kartboken
 • Hemnet
 •   

Uppgifter

 • Längd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: