👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster år 6

Skapad 2017-09-20 08:07 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Algebra och mönster för år 6(-7)
Grundskola 4 – 7 Matematik
Nu fortsätter vi arbeta med algebra! Tidigare under terminen arbetade vi med algebraiska uttryck och det här arbetet bygger vidare på det men fokus ligger nu på att koppla de algebraiska uttrycken till geometriska mönster. Du kommer att möta det mystiska talet "n" och förhoppningsvis bli kompis med det!

Innehåll

 Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå

 • hur ett geometriskt mönster är uppbyggt. Att du kan förklara hur det växer för varje ny figur.
 • hur ett algebraiskt uttryck hänger ihop med ett geometriskt mönster
 • hur man utifrån ett algebraiskt uttryck kan räkna ut hur ett mönster förändras, t.ex. räkna ut hur figur nummer 100 ser ut
 • hur man kan skapa ett algebraiskt uttryck som gäller allmänt för mönster, hur figur "n" ser ut

 • Typiska uppgifter som du ska kunna lösa kan du se här http://www.transum.org/Maths/Activity/Matchstick_Patterns/ 
 • Viktiga begrepp som du ska jobba för att förstå och använda
  • Algebraiskt uttryck och formel
  • Geometriskt mönster
  • Differens
  • Figur
  • Figurnummer
  • "n"

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 • Genomgångar och filmer (se nedan) för att få förklaringar
 • Övningsuppgifter på papper (häftet) och/eller på dator (se länk nedan) som du jobbar med både enskilt och med kompisar
 • Praktiska uppgifter där du skapar mönster

Underlag för bedömning

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Ett mindre skriftligt test i slutet av första veckan. Detta test bedöms av en kamrat under ledning av Kristin och du får sedan arbeta vidare med ditt test för att fördjupa din förståelse.
 • En redovisning i slutet av vecka 42. Du får då välja om du vill göra ett skriftligt test eller om du vill spela in en film där du löser och förklarar några uppgifter. Du använder då en checklista där du kollar att alla viktiga delar finns med och att du använder de viktiga begreppen så bra som möjligt

Källor vi kommer att använda

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris algebra och mönster år 6

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda och beskriva begrepp
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Du använder några av de viktiga begreppen på ett sätt som visar att du förstår dem.
Du använder flera av de viktiga begreppen på ett sätt som visar att du förstår dem.
Du använder de flesta av de viktiga begreppen på ett sätt som visar att du förstår dem väl.
Lösa rutinuppgifter
 • Ma  A 6
Du kan beskriva med ord hur ett geometriskt mönster växer. Du kan med viss hjälp koppla ett geometriskt mönster med en algebraisk formel
Du kan koppla ett geometriskt mönster med en algebraisk formel. Du kan med hjälp av en formel räkna ut hur t.ex. figur 100 ser ut. Om du får reda på t.ex. hur många stickor som ingår i en viss figur så kan du beräkna figurens nummer.
Du kan ta fram den algebraiska formeln för ett mönster. Du förstår och kan använda "n". Om du får reda på t.ex. hur många stickor som ingår i en viss figur så kan du beräkna figurens nummer.
Använda matematikens uttryck
 • Ma  A 6
Du använder tabeller, geometriska figurer och algebraiska uttryck med viss säkerhet
Du använder tabeller, geometriska figurer och algebraiska uttryck med god säkerhet
(vi arbetar inte med kravet på A-nivå denna gång)