👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2017-09-20 08:59 i Grundsärskolan Simrishamn
Lpp: Idrott och hälsa för grundsärskolan skapad av Niclas Almström, Bodil Knutsson, Karin Olausson, Marie Persson, Kristina Rowett och Kristina Schlyter 20110614
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Skolans syfte och mål

 • elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa , kompetena och ansvarskännande individer.
 • erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet.
 • stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter, uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor.
 • prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar såsom rytmik, dans etc.
 • respektera alla människors egenvärde.
 • ta avstånd från kränkande behandling samt hjälpa andra medmänniskor.
 • kan leva sig in i och förstå andras situation och utveckla en vilja att handla med omtanke.
 • visa respekt för och omsorg om närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv.

Centralt innehåll = Det här ska du lära dig att

RÖRELSE

 • Visa dina rörelseförmågor och hur du utvecklas av varierande aktiviteter
 • Visa hur olika aktiviteter som styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mentalträning påverkar din rörelseförmåga och hälsa
 • Visa din förmåga i lek, dans och idrott och att du behärskar reglerna
 • Visa din förmåga inom traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik
 • Visa din förmåga inom olika simsätt i mag- och ryggläge

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Visa din förmåga att sätta upp mål så att du mår bra, till exempel genom att förbättra din kondition samt att du ser sambandet mellan hälsa, rörelse, kost och hygien
 • Visa din förmåga att förstå hur olika val av fysiska aktiviteter påverkas av vilka förutsättningar vi har
 • Visa din förmåga att samtala om upplevelser av fysisk aktivitet, träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
 • Visa din förmåga att se de olika kroppsideal som finns inom idrott och samhället i övrigt.
 • Visa din förmåga att du vet vad som är dopning och veta vilka lagar och regler som styr detta.
 • Visa din förmåga att använda dig av olika arbetsställningar vid fysiska aktiviteter för att du inte ska bli skadad, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning
 • Visa förmågan att ge första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

FRILUFTSSTIL OCH UTEVISTELSE

 • Visa din förmåga att du orienterar dig i kända miljöer och att du förstår enkla kartors uppbyggnad.
 • Visa din förmåga att planera och genomföra olika friluftsaktiviteter
 • Visa din förmåga att behärska allemansrätten
 • Visa din förmåga till kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse, till exempel vandringar, paddling med mera
 • Visa din förmåga till vattenvett och kan hantera andra nödsituationer

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP

 • Visa din förmåga att använda ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

Arbetssätt

RÖRELSE

 • Genom att erbjuda olika varierande och stimulerande aktiviteter till exempel koordinationsövningar.
 • Genom att uppmuntra till att styrketräna, springa, olika typer av bollspel och redskapsgymnastik m.m.
 • Genomatt utföra och prova på olika lekar, danser och idrotter.
 • Genom att utföra traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik både på eget intiativ och efter ledning.
 • Genom att kontinuerligt träna simsätten.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Genom att skapa din egen profilbild.
 • Genom att diskutera sambandet mellan kost och hälsa.
 • Genom att pröva olika fysiska aktiviteter och samtala om varje individs unika förutsättningar.
 • Genom att samtala om våra gemensamma upplevelser och därmed skapa en sund självbild.
 • Genom att visa och samtala om de olika kroppsideal som finns inom idrott och samhället.
 • Genom att visa och diskutera lagar och regler inom doping.
 • Genom att visa och utföra fysiska aktiviteter och lyfta på ett ergonomiskt riktigt sätt.
 • Genom att genomföra och träna första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Genom att prova på orientering i närmiljön efter en enkel karta.
 • Genom att planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
 • Genom att vistas i naturen och leva efter allemansrätten.
 • Genom att prova på vandring, paddling m.m.
 • Genom att vistas i vatten och på isoch samtalar runt de nödsituationer som kan uppstå.

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP

 • Genom att samtala, dokumentera, skriftligt planera och utvärdera idrottslektioner.

Avsnitt 4

Matriser

IDH
Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
.
Lekar, spel och idrotter
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att delvis variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget
Simma
Eleven kan också simma 200meter varav minst 50 meter i ryggläge
Eleven kan också simma 200meter varav minst 50 meter i ryggläge.
Eleven kan också simma 200m varav 50 m i ryggläge.
Samband mellan hälsa och livsstil
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
Genomföra och planera olika typer av aktiviteter.
Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett delvis sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassar delvis aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna väl till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Orientering
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett devis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Förebygga skador
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Agera i nödsituation på land och i vatten
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.