👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Aktivitetstavla

Skapad 2017-09-20 09:34 i Teknikförskolan Halmstad
Aktivitetstavla - struktur på dagen
Förskola
Att tydliggöra vilka aktiviteter som erbjuds på avdelningen och var man kan göra det. Stödja barnen och hjälpa dem att hålla kvar i aktiviteten. Arbeta i smågrupper.

Innehåll

 

                                                                         GPP-vardaglig situation

 

Aktivitetstavlan                          

 

Syfte:

 

 • Att tydliggöra vilka aktiviteter som erbjuds på avdelningen och var man kan göra det.

 • Stödja barnen och hjälpa dem hålla kvar i aktiviteten.

 • Arbeta i smågrupper

 

Läroplansmål i fokus

 

 • Utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (2.3)

 • Utveckla intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. (2.2)

 • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (2.2)

 • Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. (2.2)

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (2.1)

 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus

 

 • Barnen ska få träna på samarbete genom att leka och lära tillsammans. Vi fattar gemensamma beslut och följer det vi bestämt.

 • Genom bild, ord och tecken, siffor utmanar vi barnens skriftspråk.

 • Pedagogerna gör miljön lockande och erbjuder lustfyllda och lärorika stunder/aktiviteter.

 • Genom samtal och diskussioner.

 • Främja barnens trygghet.

 

 

 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen)

 

 • Aktivitetstavlan ger barnen möjlighet att göra val och vistas i mindre grupper. Precis som Korpi -83, värnar vi om vikten av barn i smågrupper.

 • Barnen får lära sig att vänta på sin tur.

 • Vi använder både bilder och skrift på barnens bilder och på aktivitetskorten.

 • Under veckan erbjuder vi barnen en variation av aktiviteter som ger barnen många möjligheter till lek och lärande.

 • Genom att använda siffror kan man förtydliga för barnen hur många som kan delta just den aktiviteten.

 • Om aktivitetstavlan används som tänkt, då ges barnen möjlighet att lära sig respektera varandras val och ta ansvar för att följa regler och demokratiska principer.