👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ExamensArbete ht18-vt19

Skapad 2017-09-20 10:45 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Bild
Under hösterminen har du helt fria händer att skapa något helt eget och unikt arbete. Du har under fyra terminer fått kunskap om olika tekniker och hantera olika verktyg i ämnet bild. Nu har du möjligheten att presentera ditt arbete utifrån dessa och skapa DIN egna BILDBOK utifrån ett eget valt tema!

Innehåll

 

EXAMENSARBETE ÅR9 "Min BildBok"

 

Börja med att skriva en planering

 

Vad ska ditt arbete handla om? Välj Tema och Titel

 

Vilka tekniker och material tänker du arbeta med?

 

Gör skisser till ditt arbete

 

Fundera på texter till dina bilder, texter kan vara ex poesi, fakta, musik texter, tankar mm

 

Välj lämpliga tekniker för varje bild som du ska arbeta med

 

BildBok…

 

Ska ha en framsida och baksida

 

Framsidan ska innehålla titel på ditt arbete, ha en "presentationsbild"/bild som representerar ditt arbete innehålla namn och klass. OBS! Bilden på framsidan är inte inräknad i de valda tekniker och därför vara en bild som du upprepar/internet el liknande

 

Innehållsförteckning av valda tekniker och material (framsidans baksida är en innehållsförteckningssida!)

 

Du ska sedan i boken presentera MINST TRE BILDER I TRE OLIKA TEKNIKER OCH MATERIAL så som:

 

Måleri-akryl, akvarell

 

Grafik-linoleum el grafikplast

 

Skrapkartong-skrapteknik i svart kartong

 

Skulptur/3d bild i valfritt material (visas upp och ingår sedan som foto i boken)

 

Blandteknik-att fritt själv blanda olika material

 

Collageteknik-klippa o klistra

 

Mosaik

 

Blyerts/kol teknik-tänk på att en blyerts bild ska representera hela gråskalan, från svart till vitt och att använda stompf och 2B-8B blyerts, använda skuggteknik!

 

Oljepastell, färgpennor samt akvarellpennor

 

Foto-minst 7st foto som du själv har tagit

 

 OBS!!!! Tuschpennor är INGEN TEKNIK   (men kan ingå i din bild!)

 

Tänk på att välja tekniker som DU behärskar bra eller väl, det innbär inte att du når högre betygs nivåer för att du gör fler bilder än de tre som ska ingå! Tänk på ditt helhets resultat av boken med god layout, genomtänkt arbete/tema, välarbetade bilder och texter som håller sig väl med dina bilder,

 

GOD PLANERING, dvs att du utnyttjar tiden väl som räknas!

 

För att ditt arbete ska uppnå nivå för E måste samtliga tekniker/material du valt uppnå kunskapskrav för E (visa att du har kunskap om dessa). Är du osäker på kunskapskraven för de olika betygs nivåerna se matris.

 

Ditt Examensarbete kommer du att lämna in under vecka 21-22 för bedömning och då ska även en BILDANALYS konnotativt-Denotativt samt en bildredigeringsuppgift ingå i din bildbok därför tror jag att du kommer att behöva ca 5-6st A2 ritpapper. Dessa uppgifter kommer vi att arbeta med under vårterminen -18.

 

                                                                                               

                                                                                            Lycka till  / Mia    

Matriser

Bl
Matris bild år7-9

Förmågor

kunskapskrav för E
kunskapskrav för C
kunskapskrav för A
Kommunicera
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Bl
Du berättar med bilder som delvis visar dina ideér och ditt budskap med ett enkelt budskap
Du berättar med bilder som visar dina ideér och ditt budskap på ett varierat sätt med ett utvecklat bildspråk
Du berättar med bilder som visar dina ideér och ditt budskap på ett varierat och idérikt sätt med ett mycket välutvecklat bildspråk
Skapa
skapa bilder med digitala och hantrverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  • Bl
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som fungerar bra när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och materialer på ett mycket väl fungerande, varirat och idérikt sätt när du skapar dina bilder

kunskapskrav för E
kunskapskrav för C
kunskapskrav för A
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som fungerar
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färget och bildkomositioner på ett mycket väl fungerandeoch varierat sätt
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat, varierat sätt och kan skapa egna bilder utifrån dessa.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett mycket väl utvecklat, varierat och idérikt sätt samt skapar systematiskt egna bilder utifrån dessa på ett väl utvecklat och idérikt sätt

kunskapskrav för E
kunskapskrav för C
kunskapskrav för A
Undersöka och Presentera
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
  • Bl
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder på ett enkelt sätt samt med enkel anpassning till syfte och sammanhang
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med mycket god anpassning till syfte och sammanhang
Ny aspekt
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning som leder arbetsprocessen framåt
Du väljer och formulerar självständigt handlingslternativen som leder abetsprocessen framåt
Ny aspekt
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalitét, funktion och innehåll i bildarbetet
Du ger välutvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalitét, funktion och innehåll i bildarbetet
Du ger mycket välutvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalitét, funktion och innehåll i bildarbetet
Analysera
Analyser historiska och samtida bilders uttryck,innehåll och funktion Analysera andras bilder och egna
  • Bl
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, fuktion och innehåll på ett enkelt sätt med viss anvädning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett enkelt sätt
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, fuktion och innehåll på ett välutvecklat och ett relativt väl underbyggt sätt med relativt god anvädning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett välutvecklat sätt
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, fuktion och innehåll på ett mycket välutvecklat och ett väl underbyggt sätt med god anvädning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett mycket välutvecklat sätt