👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsresurser och fördelning - Samhällsekonomi

Skapad 2017-09-20 11:14 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer under några veckor att arbeta med området samhällsekonomi. Vi kommer bland annat att tala om hur det ekonomiska kretsloppet ser ut och fungerar och hur politiska beslut formar de ekonomiska förhållandena för dig som individ, men även för Sverige, Europa och hela världen.

Innehåll

 

 

Du ska...

 • ...kunna förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet. (Vilka delar ingår i det och hur påverkas kretsloppet i goda/dåliga tider.)
 • ...känna till några olika ekonomiska system (marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi) och vilken betydelse de har för den enskilde individen i vardagen
 • ...kunna förklara hur länder och regioners ekonomier hänger samman
 • ...känna till och kunna förklara några begrepp som hänger i hop med samhällsekonomi ex. konkurs, högkonjunktur, inflation, lågkonjunktur, konkurrens, utbud, efterfrågan. handelsbalans.

 Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Egen läsning, främst i läroboken Capensis s.124-145, men även internetbaserade sidor och länkar.
 • Grupp- och klassdiskussioner.
 • Skriftliga uppgifter
 • Film
 • Ord- och begreppskunskap i området samhällsekonomi

Redovisning av kunskaper

 • Skriftliga provdiagnoser på ord och begrepp
 • Deltagande vid diskussioner under lektioner
 • Muntlig grupptentamen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi-matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar detta genom att undersöka och förklara hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Du visar mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt, ur flera olika synvinklar, hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Ekonomiska kretsloppet - vad är det och hur påverkar det individen och samhället?
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan ännu inte föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Olika perspektiv och samband
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan ännu inte beskriva enkla samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt.
Du kan beskriva enkla samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också förklara lite kring varför det är så.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också, på ett tydligt och klart sätt förklara varför det är så.
Du kan beskriva komplexa samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också, på ett tydligt, klart och nyanserat sätt förklara varför det är så.
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan ännu inte använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)