👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2017-09-20 11:23 i Tunaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 4 Svenska Religionskunskap Historia

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Under arbetet med Vikingatiden kommer du att få lära dig om:

 • hur människor bodde och levde,
 • vikingarnas resor, både i västerled och österled,
 • hur de nordiska staternas bildades,
 • hur kristendomen kom till Norden,
 • vad arkeologiska fynd kan berätta om människornas levnadsvillkor,
 • hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar genom till exempel namn och traditioner,
 • historiska begrepp och deras betydelse,
 • berättelser från fornskandinavisk religion,
 • hur spår av fornskandinavisk religion kan ses i vårt samhälle.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få läsa, diskutera, arbeta med genomgångar och se film om vikingatiden. Du kommer att få göra olika uppgifter bl.a. sammanfatta texter, arbeta med instuderingsfrågor och skriva faktatexter och presentera en asagud. Du kommer att få arbeta med kreativa uppgifter.

Visa din kunskap 

 

Vid arbetsområdets slut visar du att du har kunskap om

 • hur människorna levde och hur samhället förändrades,
 • vikingarnas resor och konsekvenserna av dem,
 • vilka likheter och skillnader det finns mellan barn på vikingatiden och barn idag, 
 • hur man kan se spår av vikingatiden i dagens samhälle, 
 • historiskt källmaterial samt kunna diskutera källors trovärdighet,
 • historiska begrepp och deras betydelse
 • fornskandinavisk religion samt hur den kan iakttas i dagens samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6