👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korstygn - symboler, åk5

Skapad 2017-09-20 12:22 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 6 Slöjd
Vårt samhälle genomsyras av symboler som uttrycker identitet, budskap, påbud, förkortningar mm. Vad signalerar symbolerna? Vilket värde har de för dig? I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur man kan skapa en textilbild i korsstygn.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Du kommer att få formge eller välja en symbol och överföra till rutor samt välja montering av ditt arbete.
 • Du ska få träna på hantverkstekniken korsstygn.
 • Du ska montera ditt arbete, då kommer du att använda symaskinen som redskap.
 • Du ska kunna berätta vad du menar med din symbol.   
 • Du ska utvärdera din arbetsprocess från idé, planering, genomförande och utvärdering.                                                                                                                                

 

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att tillsammans titta på och diskutera vad symboler, färger och uttryck i samhället signalerar. Därefter ska du rita ett mönster på rutpapper över den symbol du vill brodera. Du kommer att få träna på hur man syr korsstygn innan du sätter igång med ditt arbete. Vi kommer att titta på olika sätt som du kan montera ditt arbete på, därefter väljer du själv hur och vad du vill göra.

 
 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • har använt de redskap, verktyg och hantverkstekniker du behövt till ditt slöjdföremål 
 • har drivit ditt arbete framåt genom att lösa problem och ta egna initiativ
 • kan tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck       
 • kan beskriva din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika begrepp 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Förmågan att skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Förmågan att välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön och till målet med slöjdarbetet.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Förmågan att välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön och till målet med slöjdarbetet.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Förmågan att välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön och till målet med slöjdarbetet.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Förmågan att analysera och värdera ditt arbete och resultat med hjälp av uttryck från slöjden.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Förmågan att tolka vad slöjdföremål kan berätta.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.