👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Liten"

Skapad 2017-09-20 12:27 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Arbetsmaterialet Liten
Förskola
"Liten" - ett arbetsmaterial med känslor

Innehåll

På Tullmästarens förskola vill vi arbeta med materialet "Liten" på alla avdelningar, som en del av vårt värdegrundsarbete.

Utifrån en inspirationsträff på Uppsala Universitet, där några förskollärare deltog, fick vi ta del av arbetsmaterialet. Vi utgår från hemsidan www.jagvillveta.se. Där finns olika verktyg, material och lektionstips.

På avdelning Havet och Stormen har vi planerat att arbeta med "Liten" på följande vis:

 

* Läsa boken om Liten

* Prata och benämna de olika känslorna utifrån känslokort och fotografier på olika människor

* Fotografera barnen när de illustrerar olika känslor

* Få barnen att våga tala inför grupp

* Påvisa familjesituationer, hur ser min familj ut

* Estetiskt uttrycka känslor, måla känslor, dansa känslor, illustrera känslor med kropp och mimik och dramatisera

 

Mål

Vi vill att barnen på förskolan ska:

 • Veta vad stopp-handen är
 • Kunna säga/visa NEJ
 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor samt förstå/läsa av andras känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan
 • Barnen ska känna sig trygga på förskolan

 

Uppgifter

 • Kroppspråk och känsla

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016