👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Berättare

Skapad 2017-09-20 12:57 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
En gång under läsåret kommer du att få göra en muntlig presentation om ett valfritt ämne. Du ska använda dig av digitala hjälpmedel som exempelvis Powerpoint och presentationen ska vara ca 5 minuter.

Innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med förmågorna:

 • Att förbereda och genomföra muntliga presentationer.
 • Att presentera och förklara så att dina kamrater förstår.
 • Att ge och ta emot respons på dina klasskamrater. 

Eleverna kommer under en lektion under året få planera och skapa en digital presentation om ett valfritt ämne och sedan presentera detta för helklass alternativt i mindre grupp. Vi kommer fokusera både på hur man arbetar fram en presentation, hur man pratar inför en publik, hur man använder sig av stödord samt hur man ger och tar emot återkoppling. Dessutom kommer vi arbeta med hur man hittar information och vad det är att vara källkritisk. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Matris veckans berättare

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
förbereda och planera en digital presentation
Eleven kan med hjälp av vuxen skapa en digital presentation som innehåller både bild och text
Eleven kan skapa en digital presentation i valfritt program där texter och bilder samspelar med varandra.
Eleven kan skapa en digital presentation där texter och bilder samspelar och där presentationen fungerar som stöd för det eleven berättar om. Använder sig av stödord istället för hela meningar.
Genomförande av presentation
Eleven genomför en presentation som till viss del innehåller inledning, innehåll och avslut. Eleven är ganska förberedd och presenterar största delen av sin presentation vänd mot tavlan. Eleven försöker att förklara så klasskamraterna förstår.
Eleven genomför en presentation som innehåller inledning, innehåll och avslut. Eleven är förberedd och försöker att inte kolla för mycket på tavlan och sin presentation. Eleven förklarar så klasskamraterna förstår ämnet.
Eleven genomför en presentation som innehåller en tydlig inledning, innehåll och avslut. Eleven är mycket väl förberedd och kollar på publiken. Eleven har anpassat sin presentation efter vilka som är publik och förklarar så alla förstår.
Respons
Eleven kan med stöd från lärare komma på någon positiv sak om klasskamraternas presentationer. Eleven försöker att ta emot respons och delar ofta ut ordet till enbart sina närmaste vänner.
Eleven kan komma på två positiva saker som de andra klasskamraterna har gjort bra i sina presentationer. Eleven kan ta emot respons och dela ut ordet till de som vill ge respons på deras egen presentation.
Eleven kan komma på flera positiva saker som de andra klasskamraterna har gjort bra i sina presentationer och ger olika klasskamrater olika respons beroende på hur presentationen var. Eleven är aktiv när respons ska delas ut. Eleven kan ta emot respons och dela ut ordet till de som vill ge respons på deras egen presentation. Eleven kan själv berätta om vad de tyckte de gjorde bra och mindre bra.