Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier ÅK6

Skapad 2017-09-20 13:26 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Bild
Teckna en kort serie.

Innehåll

Syfte

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Centralt innehåll

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Teckning, måleri,
  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, fotografering och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Viktiga begrepp

 • Blidutsnitt: Överskitsbild, helbild, halvbild, närbild, extrem närbild

Arbetssätt

https://serieriundervisningen.se/wp-content/uploads/2015/08/SIU_serieskapande.pdf

 • Vad är en serie?
 • Genomgång av uppgiften
 • Planera upp din serie genom att snabbt skissa upp vad som ska hända i varje ruta och hur rutan ska se ut.
 • Teckna upp serien noggrant med blyerts
 • färglägg
 • fyll i med fineline

Uppgifter

 • Serier

 • Serier

Matriser

Bl
Omdömesmatris bild åk. 1-6

Kommunicera
 • Bl  4-6
Eleven kan framställa någon typ av berättande bilder som kommunicerar upplevelser med ett enkelt bildspråk och så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar upplevelser med ett enkelt bildspråk och uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skapa
Eleven kan använda några olika tekniker för att skapa.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker och verktyg för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett oftast fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Undersöka
Eleven får i det bildskapande arbetet hjälp med idéer till att återanvända olika bilder och att bearbeta inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen behöver eleven hjälp med att välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven behöver i det bildskapande arbetet hjälp med att utveckla idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen behöver eleven hjälp med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera
Eleven kan enkelt presentera sina bilder.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bedöma
Eleven kan ge mycket enkla omdömen om arbetsprocessen.
Eleven kan ge mycket enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Analysera
Eleven kan kommentera bilder från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra enkla resonemang om uttryck i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter och andra bilder.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: