Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärsfördjupning år8

Skapad 2017-09-20 13:32 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9

Innehåll

 

Konstnärsfördjupning år8

 

Kurs:  Måla en parafras och ta del av häftet ”lite mera konsthistoria”

Arbetsbeskrivning:

Parafras:

Kommer från grekiskan och betyder omskrivning av bild/föremål.

Ofta använder man välkända bilder så att igenkänningsfaktorn blir stor. Det är viktigt att inte ändra för mycket i bilden, det måste gå att känna igen sig i ursprungsbilden! Hur kan du ändra i din originalbild?

Tänk på tid, ålder, stämning, miljö, ansiktsuttryck, färger och detaljer.

Måla på duk/pannå/akrylfärg/oljepastell/akvarell/blandteknik

och skapa ditt verk!

Du ska nu måla en parafras av ditt valda konstverk

som du sökt upp på nätet, skissa på idéer på separat papper skissa sedan det på en pannå, BÖRJA MÅLA!

Du ska sedan skriva lite fakta text om din valda konstnär som målat det konstverk du valt. Skriv och berätta vad du tror att konstnären vill förmedla med sitt verk och varför du valde just detta.

Bildanalys:

Beskriv vad DU känner/upplever när du tittar på originalbilden,tänk på att beskriva varför du upplever detta

ex. "när jag tittar på bilden blir jag glad", beskriv då varför du blir glad vad är det i bilden som gör dig glad? 

Du ska även skriva och berätta vad du vill förmedla med din bild/parafras och varför du målat den så?

Bedömning:

Du ska kunna förmedla erfarenheter, åsikter och upplevelser i din bildanalys

Kunna beskriva ditt valda verk med ett utvecklat/välutvecklat bildspråk

Du ska visa att du kan använda och kombinera färg, form, material på ett fungerande/välfungerande sätt

Du ska utveckla egna idéer och kunna presentera en god parafras av ditt valda verk och välj handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen

 

Du ska kunna bedöma och presentera ditt arbete efter syfte och sammanhang

Matriser

Matris bild år7-9

Förmågor

kunskapskrav för E
kunskapskrav för C
kunskapskrav för A
Kommunicera
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Bl
Du berättar med bilder som delvis visar dina ideér och ditt budskap med ett enkelt budskap
Du berättar med bilder som visar dina ideér och ditt budskap på ett varierat sätt med ett utvecklat bildspråk
Du berättar med bilder som visar dina ideér och ditt budskap på ett varierat och idérikt sätt med ett mycket välutvecklat bildspråk
Skapa
skapa bilder med digitala och hantrverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  • Bl
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som fungerar bra när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och materialer på ett mycket väl fungerande, varirat och idérikt sätt när du skapar dina bilder

kunskapskrav för E
kunskapskrav för C
kunskapskrav för A
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som fungerar
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färget och bildkomositioner på ett mycket väl fungerandeoch varierat sätt
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat, varierat sätt och kan skapa egna bilder utifrån dessa.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett mycket väl utvecklat, varierat och idérikt sätt samt skapar systematiskt egna bilder utifrån dessa på ett väl utvecklat och idérikt sätt

kunskapskrav för E
kunskapskrav för C
kunskapskrav för A
Undersöka och Presentera
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
  • Bl
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder på ett enkelt sätt samt med enkel anpassning till syfte och sammanhang
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med mycket god anpassning till syfte och sammanhang
Ny aspekt
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning som leder arbetsprocessen framåt
Du väljer och formulerar självständigt handlingslternativen som leder abetsprocessen framåt
Ny aspekt
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalitét, funktion och innehåll i bildarbetet
Du ger välutvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalitét, funktion och innehåll i bildarbetet
Du ger mycket välutvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalitét, funktion och innehåll i bildarbetet
Analysera
Analyser historiska och samtida bilders uttryck,innehåll och funktion Analysera andras bilder och egna
  • Bl
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, fuktion och innehåll på ett enkelt sätt med viss anvädning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett enkelt sätt
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, fuktion och innehåll på ett välutvecklat och ett relativt väl underbyggt sätt med relativt god anvädning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett välutvecklat sätt
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, fuktion och innehåll på ett mycket välutvecklat och ett väl underbyggt sätt med god anvädning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett mycket välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: