👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pupporna Vecka 39

Skapad 2017-09-20 14:14 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering: Pupporna veckorna 39-40. Denna planeringsperioden kommer vi att fokusera på begreppen i matematik, i värdegrund på att definiera vad en kamrat är och i språk börjar vi med Bornholm.

Innehåll

Vecka: 39

Lektionsplanering – Puppan Dag: Måndag

 

Huvudaktivitet: Utedag med matematik

 Utse en hjälpreda för veckan.

Syfte/mål: Undervisa kring begreppen vikt, volym, tungt, lätt, lite, mycket.

Gå tillsammans i ledet, träna på att hålla en kompis i handen vilken som. Fokusera på att det är vi som är Puppor och går iväg. Titta på vad det finns för natur material-utebildning.

 

Lektion 1: Samling kring begreppen vikt och volym, gör en tankekarta.

Lektion 2: Utedag tillsammans med vårt partner arbetslag, Gladan och gruppen Vargarna

Vi går till dungen vid brandbilslekplatsen där undervisar vi i vikt och volym. Vargarna tar med olika mått och vatten. Pupporna tar med våg, sand och frukt att väga.

Lektion 3: Träna hjälpsamhet i groventré, hur kan man hjälpa en kamrat med jacka, skor eller annat. Arbeta med faderkompisar.

Syfte/mål: Samarbeta och träna empati, vad kan jag hjälpa min vän med.

Utvärdering:

 

 

 

 

Vecka: 39

Lektionsplanering – Pupporna Dag: Onsdag

 

Huvudaktivitet: Språksamling med namnlappar, rim och ramsor.

Utegymnastik med samarbetslekar, bollekar och fallskärmen. Se planering i pärmen.

 

Syfte/mål:  Utveckla sitt tal språk och få ett större ordförråd.
Att röra sig efter angivna instruktioner, regler i lekar och att automatisera rörelser.

Lektion 1:  Struktur på samlingen hur vi börjar, var vi sitter. Använda våra djurbilder där vi ska sitta. För och efternamn, klappa stavelser, klappa ramsor och rimma lättare rim med rimpilarna.

Lektion 2: Ute gymnastik på Hattstugans gård.
Uppvärmning med sånger och ramsor i gympa pärm (Lis). Leka samarbetslekar, kramleken och sälla sig i rockringsleken, bollekar och samarbetas lekar med fallskärmen ( se papper )

Lektion 3: Träna hjälpsamhet i groventré, hur kan man hjälpa en kamrat med jacka, skor eller annat. Arbeta med faderkompisar.

Syfte/mål: Samarbeta och träna empati, vad kan jag hjälpa min vän med.

Utvärdering:

 

 

 

Vecka: 39

Lektionsplanering – Puppan Dag: Torsdag

 

Huvudaktivitet: Tema arbete Kamratskap

 

Syfte/mål: Göra saker tillsamman och träna samarbete, använda olika tekniker och våga ta plats i skapandet i gruppen.


Lektion 1: Samling kring vad en kamrat är. Gör en tankekarta kring vad förlåt betyder. Kan man bli ovänner och vänner igen? Kompissånger. Läs boken om förlåt.

Lektion 2: Se planeringen i kompismaterialet, välj skapande utifrån planeringen

Lektion 3: Träna hjälpsamhet i groventré, hur kan man hjälpa en kamrat med jacka, skor eller annat. Arbeta med faderkompisar.

Syfte/mål: Samarbeta och träna empati, vad kan jag hjälpa min vän med.

Utvärdering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016