👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP FÖRSKOLEKLASS 2017

Skapad 2017-09-20 14:17 i Älvseredsskolan Falkenberg
I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Förskoleklassen är en bro mellan skolan och förskolan.
Grundskola F SO (år 1-3)
Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. Där kommer du att få vara i en grupp tillsammans med andra barn. I förskoleklassen lär vi oss nya saker genom att leka och skapa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - världen, traditioner, språk och kunskaper. Arbetet sker i samarbete med hemmet.

Skapande och lek är väsentliga delar i det aktiva lärande. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Elever ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Utvärderingen - vad och hur

Att du förstår att du ska:

 • Bry dig om dina kamrater och hjälpa dem
 • Lyssna till andra utan att avbryta.
 • Vågar säga vad du tycker om något.
 • Vara ärlig och stå för vad du gjort.
 • Vara en god kamrat.
 • Kunna börja förstå dina egna och andras känslor.
På vårterminen samtalar vi i grupp och enskilt om vad vi lärt oss under året.

Inför utvecklingssamtalet: Intervjuer, observationer och dokumentation av barnets alster.

Genom detta får du möjlighet att reflektera över din egen lärprocess tex. när vi jämför dina arbeten i början och slutet av läsåret.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få lära dig:

Du ska få öva dig på:
 • Vara omtänksam och bry sig om sina kamrater.
 • Lyssna när andra pratar.
 • Använda ett trevligt språk.
 • Arbeta självständigt och göra så gott man kan.
 • Vänta på sin tur.
 • Lösa konflikter med ord.
 • Följa lekens regler och kunna förlora.
 • Låta andra vara med och leka.

Du kommer att arbeta på olika sätt:

Samlingar:
 • Vi berättar
 • Vi lyssnar
 • Övar turtagning, pratar en i taget
Fri lek:
 • Övar samspel, ömsesidighet och turtagning
 • tränar sig på att lyssna och tala med kamrater
 • hjälpas åt att städa
Styrd lek:
 • Förstå uppsatta regler
Spel:
 • Turtagning

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11