👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprojekt: Rummet år 6

Skapad 2017-09-20 14:22 i Torpskolan Lerum
Ett ämnesövergripande projekt där eleverna ska planera, rita och bygga en modell av ett rum
Grundskola 6 Teknik
Du ska nu få arbeta med och fördjupa dig i ämnet teknik. Vi ska arbeta med projektet "Rummet"

Innehåll

Undervisningen

 • Välj ett rum som du ska göra en modell av. Det kan t.ex. vara ett rum som finns hemma hos dig i lägenheten eller huset.
 • Gör en skiss över rummet ovanifrån och skriv ut rummets längd och bredd. Placera ut i skissen vilka möbler du har i rummet samt deras mått (bredd och längd). 
 • Gör en teknisk ritning över rummet med måttangivelser i millimeter och i en lämplig skala.
 • Gör en modell av rummet i en kartong som du inreder med de saker som du har med på ritningen.
 • Ta kort (minst 3) med din iPad som visar arbetsprocessen av din modell och avsluta arbetet med att göra en utvärdering över hur du tycker att hela ditt arbete har gått med hjälp av frågorna nedan i en keynote.

  Utvärdering av teknikprojektet "Rummet"

  1. Vilka svårigheter/problem har du mött?  

  2. På vilket/vilka sätt har du löst svårigheterna/problemen?  

  3. Vad har jag lärt mig under teknikprojektet?

 • Skriv en text om en teknisk pryl i rummet:
  NU: Beskriv hur prylen används i rummet och hur den fungerar.
  : Innan prylen fanns, hur löste man det då?
  SEN: Resonera om vad som kommer vara viktigt i framtiden för prylen. Vilka fördelar och nackdelar finns det för individ, samhälle och miljö?.

Redovisning och bedömning

 • Bedömning av arbetsprocessen.
 • Tekniska ritningen av rummet och den färdiga modellen av rummet.
 • En utvärdering i en keynote av hur du tycker att ditt arbete gått. Det ska finnas minst 3 bilder som visar hur du löste tekniska svårigheter medan du jobbade.
 • Skriftlig inlämning av din text om en pryl i rummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 6

Idéer & modeller
 • Tk
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen
 • Tk
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Skiss/modell
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang
Teknikens förändring
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.