Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2017-09-20 15:08 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Här får du lära dig om vad ett tekniskt system är. Vi tittar på olika tekniska system och pratar om vilka olika komponenter som ingår och vad komponenterna gör. Vi reflekterar över hur systemen, eller systemens funktion har utvecklats över tid.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Här får du lära dig om vad ett tekniskt system är. Vi tittar på olika tekniska system och pratar om vilka olika komponenter som ingår och vad komponenterna gör. Vi reflekterar över hur systemen, eller systemens funktion har utvecklats över tid.

Innehåll

Tidsram 4*40 min

Lektion 1

Vi pratar om vad ett tekniskt system är och tittar på filmen http://urskola.se/Produkter/164415-Valkommen-till-staden-Om-avloppsvatten

Vi pratar om innehållet och ritat upp en schematisk bild över det tekniska systemet.

 

Lektion 2

 Vi repeterar förra lektionens tekniska system. Vi tittar på filmen http://urskola.se/Produkter/164416-Valkommen-till-staden-Om-elektricitet

Vi pratar om innehållet och ritat upp en schematisk bild över det tekniska systemet.

 

Lektion 3

 Vi repeterar förra lektionens tekniska system. Vi tittar på filmen http://urskola.se/Produkter/164835-Valkommen-till-staden-Om-sopor

Vi pratar om innehållet och ritat upp en schematisk bild över det tekniska systemet.

 

Lektion 4

Eleverna gör 36-leken parvis. 36-leken finns under uppgifter och behandlar även planeringen "Vad gör teknik".

 

Uppgifter

 • 36-Leken

 • Hjälp staden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Vad är teknik och tekniska system

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang, förändring över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: