👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten & Blandningar och lösningar

Skapad 2017-09-20 15:34 i Hertingsskolan Falkenberg
Del 1: Vatten och vattnets egenskaper. Del 2: Blandningar och lösningar. Samt kemins grunder och laborationer.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi kommer under några veckor att arbeta med temat "Vatten". Du kommer att få lära dig om vattnets olika egenskaper. Vi kommer också att arbeta med blandningar och lösningar samt lära oss olika begrepp som finns inom området. Under arbetets gång kommer du få lära dig hur en laboration går till, hur man ställer en hypotes samt skriver en laborationsrapport. Du kommer även själv få skriva en planering för en undersökning.

Innehåll

Vad ska vi ta upp?

Vårt arbete i kemi kommer att vara uppdelat i två delar;

Del 1: Vatten och vattnets egenskaper

 • fakta om vatten och vattnets egenskaper
 • vattnets kretslopp

 

Del 2: Blandningar och lösningar

 • vad en lösning och blandning är
 • exempel på blandningar och lösningar
 • olika metoder för att dela upp blandningar och lösningar 
 • vattnets betydelse i lösningar

 

Viktiga ord och begrepp

ytspänning, densitet, lösningsmedel, saltvatten, sötvatten, fast/flytande/gas, atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, lösning, blandning, mättad lösning, omättad lösning, filtrera, sila,  avdunstning, 

 

Hur arbetar vi?

* Vi kommer att ha genomgångar där du får lyssna och ställa frågor.

* Vi kommer att läsa litteratur och samtala om texternas innehåll.

* Vi kommer att titta på filmer som vi sedan pratar om tillsammans.

* Du kommer att få delta i diskussioner, både i helklass och i mindre grupp.

* Du kommer att få delta i olika laborationer, både enskilt och tillsammans med en klasskompis.

* Vi kommer att repetera tillsammans och du kommer få möjlighet att visa allt du lärt dig i en bedömningsuppgift.  

Hur bedöms du?

Förutom det du visar att du lärt dig i bedömningsuppgiften kommer jag dessutom att bedöma:

 • din aktivitet i samband med laborationer,
 • ditt deltagande i diskussioner under lektionstid och
 • dina dokumentationer i NO-boken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6