👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2017-09-20 15:38 i Nolbyskolan Alingsås
Vi ska lära oss om och undersöka olika föremål. Vi ska titta på behov, funktion och design.
Grundskola 3
Teknik i vår vardag

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde: Teknik med fokus på behov, funktion och design.

 

Syfte:

Citera direkt från kursplanen ( i Unikum kan du koppla de långsiktiga målen)

Kunskapskrav:

Citera de kunskapskrav som passar in på detta arbetsområde. Utgå gärna från den högsta nivån eftersom alla elever ska ges möjlighet att komma dit. Tänk även på att det är samma kunskapskrav när det gäller förmågor som återkommer för alla nivåer.

Centralt innehåll:

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde: Teknik med fokus på behov, funktion och design.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 •  berätta och ge exempel på vad teknik innebär.
 •  berätta om och ge exempel på vilket behov ett föremål uppfyller.
 •  berätta om och ge exempel på vilken funktion/funktioner ett föremål har.
 •  berätta något om vad designen av ett föremål kan påverkas av.
 •  ge ett exempel på ett föremål som utvecklats över tid samt enkelt beskriva hur utvecklingen sett ut.

 

Bedömning:

Du kommer bedömas i om du kan: (muntligt och/eller skriftligt)

 •  berätta och ge exempel på vad teknik innebär.
 •  berätta om och ge exempel på vilket behov ett föremål uppfyller.
 •  berätta om och ge exempel på vilken funktion/funktioner ett föremål har.
 •  berätta något om vad designen av ett föremål kan påverkas av.
 •  ge ett exempel på ett föremål som utvecklats över tid samt enkelt beskriva hur utvecklingen sett ut.

 

Undervisning:

Vi inleder temat med teknikspaning. Alla elever får ett "spaningsblad" och får sedan gå runt i skolan och spana efter allt som har med teknik att göra. Därefter kommer vi att göra uppdrag, se filmer och diskutera tekniska lösningar utifrån behov, funktion och design. Arbetet kommer att ske parvis, i mindre grupp och i helklass. Vi kommer:

* rita vår favoritpryl. Fundera över behovet, vilket funktioner man skulle vilja lägga till och göra en tidsaxel på hur "prylen" utvecklats över tid.

* läsa om tekniken i böcker och arbetsblad.

*film mitt liv som grej. Analysera och diskutera egenskaper och funktioner.

* rita en serie över all teknik man använder från morgon till kväll. Skriva vilket behov varje "pryl" löser.

* rita en tidslinje tillsammans där vi går igenom tv:ns utveckling.

* göra en övning där varje barn får en bild på en teknisk pryl. De ska sedan sortera sig ioch ställa sig i en tidslinje efter när de tror att varje "pryl" uppfanns.

* titta på några produkter (lås, dammsugare, stol, tandborste, stege)och fundera över vad produken har för design och varför den har den designen.

* i par designa "framtidens cykel". Eleverna får en målgrupp och ska sedan i sitt arbete ta hänsyn till vilket målgruppens behöv är och vilka funktioner som löser behoven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6