👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik ord och begrepp

Skapad 2017-09-20 16:03 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vi lär oss ord, fraser och begrepp som är av betydelse i musiken.
Grundskola 7 – 9 Musik
Att veta vad ord och begrepp står för i musiken, gör att man lättare kan kommunicera med varandra i ensemblespel, och även bättre förstå vad en tonsättare menat med sin låt.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Lära sig ord, fraser och begrepp i musiken. Samtala om musik och benämna det med rätt vokabulär. 

Arbetssätt

Vi lär oss ord (glosor) samt samtalar i grupper om musikexempel och förklarar musikens skiftningar med de ord vi lärt oss

Begrepp

Ord Och ordförståelse. Formuleringar. 

Bedömning

Du skall redovisa dina kunskaper i en skriftlig redovisning, glosprov.  Bedömningen sker också löpande under lektionstid i samtalen och diskussionerna. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Baskunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförståelse
Kan några ord och formuleringar.
Kan de flesta ord och formuleringar.
Kan alla ord ocg formuleringar.
Diskussioner
Deltar lite i diskussioner.
Deltar relativt mycket i diskussioner.
Deltar mycket i diskussioner.