👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens liv och Ekologi

Skapad 2017-09-20 17:03 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Biologi
...djur finns överallt. I havets djup, i luften, i regnskogen på andra sidan jorden och på marken utanför skolan - överallt myllrar det av liv. Alla djur och växter är beroende av varandra och den miljö de lever i. De behöver ljus, vatten, näring, skydd mot fiender och möjlighet att sprida sin avkomma. Ibland är de framgångsrika, ibland inte, eftersom naturen hela tiden ändrar skepnad....

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med textmaterial, ha genomgångar och diskussioner. Praktiskt arbete iform av laborationer och fältstudier. Ett besök på Naturhistoriska museet kommer vi också att ha - där kommer ni att arbeta med frågor. 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång, vi kommer ha både praktiskt laborationsprov samt ett skriftligt prov.

Tidsåtgång samt preliminär lektionsplanering

V. 34 - 37 Jobba i häftet med text och begrepp
V. 38
Torsdag
S. 134 - 139 i häftet, vi läser tillsammans. Instuderingsfrågor görs individuellt.

V.39
Måndag
S. 140 - 148 i häftet, vi läser tillsammans och diskuterar ord och begrepp. Jobba individuellt med frågorna.
Torsdag
Fältstudier halvdag, dokumentation görs på plats.
Fredag
"Finalen" görs enskilt på lösblad. Ska lämnas in för bedömning.

V.40
Måndag
Ekologi, s. 155-165 i häftet. Läxa frågorna på s 161 och 165 görs hemma eller på studiestöd.
Torsdag
Eleverna åker till Naturhistoriska museet - uppgifter görs på plats.
Fredag
S. 166 - 177, vi läser tillsammans. Frågorna görs i läxa hemma eller på studiestödet.

V.41
Måndag
Vi går igenom alla svaren på "Testa dig själv". Läxa "Finalen" (klar till torsdag, gör hemma eller på studiestödet)
Torsdag
Vi går igenom svaren på "Finalen"
Fredag
Planering av laboration - 30 min.
Vid tid över, jobba med häftet och repetera.

V.42
Måndag
Genomför laboration - 30 min
Gör utvärdering av laboration - 30 min
Torsdag
Eleverna förhör varandra på "Ekologi" avsnittet, förberedelse inför prov.
Fredag
Skriftligt prov "Ekologi"

Uppgifter

 • Exkursion vatten

 • Begrepp ekologi

 • Arbete om ekosystem

 • Naturhistoriska muséet

 • Exkursion vatten del 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9