👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DJUR OCH NATUR

Skapad 2017-09-20 19:10 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 2 – 7 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
Vi ska lära oss vad vi får från naturen och vad allt kommer ifrån. Hur använder vi oss av djur och natur? Kan vi påverka?

Innehåll

JAG OCH NATUREN

Under veckorna fram till höstlovet kommer vi jobba med djur och natur. Var kommer vår mat ifrån? Vad får vi från naturen? Hur ska vi sköta om vår natur? Vad kan vi odla själva? Hur funkar det på våra gårdar? Vi ska även fundera över vad som är bra och inte bra. Hur var det förr med  mat jämnfört med nu?

 

SYFTET

  • Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  • Syfte undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  • Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  • Syfte använda kunskaper om människa och natur,
  • Syfte reflektera över samband mellan orsak och verka

 

VAD?

Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman.

Ha kunskap hur människor och natur samspelar

Hur vi kan bidra till en hållbar utveckling

Att förvalta jorden

Kunskaper om samspel mellan människa och natur

 

HUR KOMMER VI ATT ARBETA?

Vi kommer besöka olika gårdar

Vi kommer titta på olika filmer och klipp

Jobba på våra I-pads

Jobba med bilder och koppla ihop dom med varandra

Ska prova odla och plantera och se vad som händer

Undersöka vad som finns i naturen till vår hushållning

Hur kan vi bidra till bra natur

 

KUNSKAPKRAV ÅR 9

  • Omvärld Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  • Människa, djur och natur Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  • Orsak och verkan Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  • Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

 

DETTA KOMMER BEDÖMAS

Se matris

 

 

 

Matriser

VAA VEU
Bedömningsmatris för djur och natur

Nivå 2
Detta kan jag
Nivå 3
Detta är jag påväg att klara
Beträffande undersöka närmiljö och natur
Eleven deltar i att orientera sig i miljö och natur Eleven deltager i att beskriva platser och miljöer som påverkar oss
Ny aspektBeträffande kunskap om samspel djur och natur och människa
Eleven kan urskilja och reagera på egenskaper hos växter och djur Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan Eleven deltar i kommunikation och hur val och handlingar påverkar naturen
Beträffande fördjupande kunskaper
Eleven kan beskriva mönster i naturen Eleven kan berätta och beskriva djur och natur med egenskaper och livsvillkor Eleven kan orientera sig och beskriva miljöer i närheten