👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flytta mellan städer och länder

Skapad 2017-09-20 20:51 i Provskola Färgelanda
Grundskola 1 Musik Bild Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Under den närmaste tiden ska vi arbeta med varför människor flyttar mellan städer och länder. Vad är för och nackdelarna med att flytta. Hur känns det att behöva fly från sitt hem och sitt land?

Innehåll

Du ska få lära dig:

 • att hitta Sverige och Färgelanda på en karta
 • att använda Google Earth gemensamt i klassen
 • namnen och lite fakta kring de länder som finns representerade i klassen.
 • Att reflektera kring varför människor flyttar mellan städer och länder och vad det kan leda till.

 

Vi kommer att:

 • ha gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • använda kartor.
 • titta på Google Earth
 • genomföra intervjuer
 • se på film om hur det kan vara att flytta till Sverige ifrån ett annat land
 • läsa
 • skriva
 • lyssna på musik
 • skapa
 • titta på bilder från andra länder

 Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta
 • känna till Sveriges och Färgelandas läge på världskartan respektive Sverigekartan.
 • redogöra för din kunskap om några av länderna vi pratat om ex. fakta om läge, människors situation i landet.
 • genomföra intervjuer och redovisa dem för dina klasskamrater

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3

Matriser

Sv Mu Bl SO SvA
Flytta mellan länder och städer

Öva mer
Enkelt
Jag kan
Utvecklat
Jag är säker
Välutvecklat
Världsdelar och hav på kartan
Du kan med stöd av vuxen namnge och peka ut var Sverige ligger på världskartan samt var Färgelanda kommun ligger på Sverigekartan.
Du kan peka ut Sverige på världskartan samt visa var Färgelanda kommun ligger på Sverigekartan.
Du kan på ett säkert sätt peka ut Sverige på världskartan samt visa var Färgelanda kommun ligger på Sverigekartan. Du kan visa peka ut något eller några av de övriga länder vi berört under arbetsgången.
Enkla undersökningar av omvärlden samt jordglob och väderstreck
Du kan på ett enkelt sätt och med stöd av vuxen söka information och göra en enkel intervju med någon som du känner.
Du kan delvis på egen hand eller med hjälp av en kompis söka information och göra en intervju med någon som du känner.
Du kan helt på egen hand söka information och göra en intervju med någon som du känner.
Orsaker och konsekvenser av att flytta
Du kan med stöd ge någon förklaring på orsaker till en flytt. Du kan ge något positivt och negativt exempel på vad det kan innebära att flytta inom eller mellan något land för en familj.
Du kan själv ge några förklaringar på orsaker till en flytt. Du kan ge några positiva och negativa exempel på vad det kan innebära att flytta inom eller mellan något land för en familj.
Du kan på ett utvecklat sätt ge flera förklaringar till en flytt. Du kan ge flera positiva och negativa exempel på vad det kan innebära att flytta inom eller mellan länder för en familj.
Förutsättningar för människor i natur och miljö
Du kan med stöd på ett enkelt sätt berätta något om varför människor bosatt sig på vissa platser.
Du kan berätta om några anledningar till varför människan har bosatt sig på vissa platser.
Du kan självständigt på flera olika sätt berätta och resonera om varför människan har bosatt sig på vissa platser.