👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Motorik ht 2017-vt 2018

Skapad 2017-09-21 09:06 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Motorik

Innehåll

 

Motorik

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Centralt innehåll

 

I årskurs 1–9

 

Rörelse

 

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 

 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

 

Friluftsliv och utevistelse

 

 • Undersöka och orientera sig i närmiljön.
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

 

 

 

Höstens 2017-våren 2018

 

Skolans mål är att varje elev får förutsättning att utvecklas. Under läsåret arbetar vi med:

 

  • Vi stimulerar eleven genom att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Som vid promenader, trappträning, miniröris, idrott.

  • Vi uppmuntrar eleven till att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Även att delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter. Dessutom i olika former av vattenaktiviteter.

  • Vi uppmuntrar eleven att delta i kommunikation om betydelse av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.

  • Vi stärker eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

  • Vi stärker eleven i varierande utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.

    

   Planering idrott ht 2017-vt 2018

    

 • V.35–38                Lekar

 • V.39–42                Motorikbana

 • V.43–46                Bollspel

 • V.47–49                Stafett/lek

 • V.50–51                Ringdans

 • V.2–5                     Skridskor

 • V.6–9                     Motorikbana

 • V.10–13                Lekar/Stationer

 • V.14–17                Stafett/lek

 • V.18–23                Ute? /Bollspel

 

Matriser

MOT
Mölndals stad - Motorik (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
...
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.