Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur

Skapad 2017-09-21 10:45 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Bild
Uppdatera historien -ett arbete i skulptur och arkitektur Det här arbetet går ut på att ni ska få utforska både arkitektur och skulptur. Vi börjar med en genomgång i arkitekturhistoria.

Innehåll

Efter genomgången ska ni få planera och skapa en egen skulptur i något material som passar den form och det uttryck ni planerat. Skulpturen ska ni sedan fotografera av. Tanken är att den sedan ska ta över någon av världens mest kända byggnadsverk. (Ni ska redigera in den i ett foto som föreställer en känd byggnad). Tänk er en skulptur på Eiffeltornet. Kanske en Pókemon som sitter längst upp och skådar ut över Paris. Eller en parad av djur som går på Kinesiska muren....

Inspiration:




Elevens mål

 

Du ska:

 • Träna på att skapa tredimensionella bilder med budskap.
 • Använda olika tekniker och material. Pröva hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Träna på bildkomposition.
 • Träna på att återanvända bilder och material och bearbeta dessa till nya uttryck.
 • Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Få en inblick i arkitekturhistoria samt hur man kan göra olika skulpturala former.

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kultureri Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

PRESENTATION: https://bildrummetblog.wordpress.com/2018/01/05/arkitektur-2/

 

Arbetsgång:

1. Genomgång av arkitekturhistoria. V. 3

2. Välj vilken byggnad du vill arbeta med. Skriv också ner lite fakta om din valda byggnad. Den fakta du skriver ner skall redovisas tillsammans med bilden på bildportfolio, samt muntligt. Tänk på att lite annorlunda fakta kan fånga läsarens uppmärksamhet! Exempelvis: Eiffeltornets höjd kan aldrig fastställas helt och hållet. Anledningen är att den diffar på 15 cm beroende på hur varmt eller kallt det är ute. Materialet sväller och krymper nämligen beroende på kyla eller värme. Radavstånd 1.0, storlek 12. V. 4

 

3. Du ska göra en moodboard, både digital och analog. Moodboarden ska fungera som inspiration till din skulptur, och kan innehålla bilder, färger, tygprover, text mm. V. 5-6

4. Planera skulptur (figurativ eller nonfigurativ).

Skissa förslag. Teckna olika varianter, prova dig fram. Ritningen ska noggrant visa din idé. Fundera över hur du ska bygga din skulptur. Du väljer själv i vilket material du vill bygga din skulptur, lera, kartong etc. V. 8

Glöm inte att skissen också ingår i bedömningen och skall lämnas in tillsammans med text, slutgiltig bild, och utvärderingsfrågor på bildportfolio.

5. Gör en ritning. Ritningen ska göras i perspektiv (dvs att man ser mer än en sida av formen och att man får djup och volym i bilden.) Enklast är att göra den i parallellperspektiv, där alla linjer på en sida är parallella med varandra.) Man kan försöka dela upp skulpturens delar i  geometriska grundformer, så är det lättare att få ihop det. (Rätblock, kuber, cylindrar, koner, pyramider osv. Skriv också ner på pappret vad ni behöver för material till er skulptur. Den får inte bli större än 20 cm i diameter när den är klar. V. 9-11

 

Det är bra om ni också visar hur skulpturen ser ut tillsammans med byggnaden.

6. Skapa din skulptur. Välj ett eller flera passande material. Det finns då lite olika material att använda. Ni kan återanvända olika kartonger och förpackningar, eller forma i ett  mjukare material (lera eller papier-maché). Välj material smart. (Det ska gå att få ihop delarna med varandra. Behöver ni lim så finns limpistoler till exempel.) Tänk på att skulpturen ska vara tredimensionell. Alla sidor ska vara lika genomarbetade! V. 12-15 (lov v.14)

 

7. Ta ett foto på din skulptur. Använd en neutral bakgrund eller Green screen. Redigera in skulpturen i byggnaden. Använd exempelvis Pixlr eller Green screen by do ink. Spara din bild som en J-peg när den är färdigredigerad. V. 15-16

8. Redovisning. Redovisa er slutgiltiga bild och text inför klassen. V.17

 

Det som ska lämnas in för bedömning är: Moodboard, ritning, skulptur, redigerad bild, fakta om byggnaden och utvärdering. Utvärderingsfrågor kommer att finnas tillgängliga på bildportfolio, under rubriken: arkitektur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Arkitektur

Matris arkitektur

E
C
A
Moodboard
Din moodboard innehåller ett fåtal material och inspirationsidéer. Enkelt skapad, och stämmer delvis överens med ditt slutgiltiga resultat.
Din moodboard innehåller olika material och inspirationsidéer. Den är väl genomtänkt och stämmer väl överens med ditt slutgiltiga resultat.
Din moodboard innehåller många olika material och inspirationsidéer. Den är kreativt skapad och väl genomtänkt. Den stämmer väldigt väl överens med ditt slutgiltiga resultat.
Bildspråk
Ditt arbete har ett enkelt bildspråk = Du har en enkel idé till din skulptur /och tillsammans med den byggnad du valt.
Ditt arbete har ett utvecklat bildspråk = Du har en utvecklad och kreativ idé som känns genomtänkt till din byggnad.
Välutvecklat bildspråk= Du har en välutvecklad idé där skulpturen fungerar ihop med byggnaden på ett kreativt och genomtänkt sätt idémässigt. Du har en idé som sticker ut! Skulptur och foto är mycket genomarbetat tillsammans. Bilden har en intressant bildkomposition.
Tekniker
I huvudsak fungerande teknik = Du har konstruerat din skulptur på ett enkelt sätt. Du har provat dig fram hur du kan kombinera olika tekniker, verktyg och material för att få fram en skulptur där din idé framgår. Du har redigerat in skulpturen i bilden på ett enkelt sätt.
Relativt väl fungerande teknik = Du har konstruerat din skulptur på ett aktivt och noggrant sätt. Din teknik är välutvecklad. Du omprövar ditt arbete och bearbetar det för att göra skulpturen så lik skissen som möjligt och på ett genomarbetat och noggrant sätt. Du har redigerat in skulpturen i bilden på ett utvecklat sätt.
Väl fungerande teknik = Du har konstruerat din skulptur på ett välutvecklat sätt. Du har arbetat aktivt och kombinerat olika tekniker, verktyg och material för att få fram din skulptur där din idé framgår tydligt . Din teknik är välutvecklad. Du har provat och omprövat dina idéer systematiskt, och varit mycket noggrann i ditt arbete. Resultatet är mycket noggrant gjort, både skulptur och redigering.
Bildredigering
Du har infogat er skulptur i Pixlr (eller dylikt program) ihop med byggnaden på ett enklare sätt. Idé och arbete är delvis genomarbetat.
Du har infogat din skulptur i Pixlr (eller dylikt program) ihop med byggnaden på ett noggrant och genomtänkt sätt, så att din idé framgår tydligt. Det är genomarbetat (i detalj och helhet). Bilden har en intressant bildkomposition.
Du har infogat din skulptur i Pixlr (eller dylikt program) ihop med byggnaden på ett mycket proffsigt och genomtänkt sätt, så att din idé framgår tydligt. Det är väldigt genomarbetat (i detalj och helhet). Bilden har en mycket intressant bildkomposition.
Arbetsprocess
Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete.
Du har arbetat ganska självständigt.
Du har arbetat mycket självständigt.
Utvärdering
Du svarar enkelt på frågorna om ditt eget skapande och arbetet med arkitektur. Du visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ert arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är enkla.) Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt kopplat till uppgiften.
Du svarar utvecklat på frågorna om ditt eget skapande/deltagande i gruppen och arbetet med arkitektur. Du visar på utvecklade samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ert arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är utvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt kopplat till uppgiften.
Du svarar välutvecklat på frågorna om ditt eget skapande/deltagande och arbetet med arkitektur. Du visar på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ert arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är välutvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett välutvecklat sätt kopplat till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: