👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är No? Åk 4 ht-17

Skapad 2017-09-21 10:51 i Lokala Unikumansvariga Partille Partille
För att kunna belysa det naturvetenskapliga arbetssättet kommer vi att arbeta med områden som vatten. ämnens olika former samt blandningar och lösningar mm.
Grundskola 1 – 5 Fysik Kemi Biologi
Syftet med arbetsområdet är följande: Att få upp nyfikenheten på och intresset för din omvärld. Söka svar genom systematiska undersökningar. Utöka förståelse för ett påståenden kan prövas och värderas med hjälp av vetenskapliga metoder. Komma i kontakt med kända begrepp för ämnet. Öva på förmågan att samtala om, tolka och göra egna texter med naturvetenskapligt innehåll. Vi kommer lägga mycket fokus även på Luft och tryck i detta arbetsområde.

Innehåll

Så kommer vi att arbeta:

 • Vi gör flertalet försök för att bli förtrogna med dessa.

 • Vi ser spännande filmer i ämnet.

 • Du får läsa olika texter i ämnet.

 • Vi tittar på olika texttyper.

Detta ska du kunna:

 • Genomföra och dokumentera en enkel undersökning efter en given planering: Hypotes, försök, resultat och slutsats.
 • Föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Dina kunskaper:

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Jag kan genomföra och dokumentera en enkel undersökning efter en given planering: Hypotes, försök, resultat och slutsats.
Mål
Föra enkla resonemang om uppbyggnaden och egenskaper hos luft.