👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, reflektera och recensera - ”En ö i havet”

Skapad 2017-09-21 13:35 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
"I en bra bok står det mesta mellan raderna"

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Återge läst skönlitteratur i skrift
  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Samtala om läst skönlitteratur

Genomförande

Vi läser boken ”En ö i havet” både tillsammans och enskilt. Du svarar på frågor och reflekterar kring innehållet på SharePoint. (inte de gulmarkerade frågorna). Att läsa och reflektera kring innehållet arbetar vi med på måndagar och torsdagar. Du behöver även läsa hemma så att du är redo för diskussion som kommer att ske på fredagar.

Varje fredag tränar vi på att reflektera kring de gulmarkerade frågorna via klassens "bokblogg"  och via samtal i mindre grupp. (glöm inte att träna på att motivera dina tankar). Vi kommer att blogga kring de gulmarkerade frågorna som hör till kapitel 1-27

Bedömning:

Under vecka 43 och 45 kommer du att få tillfälle att reflektera kring boken i ett samtal i en mindre grupp. Detta kommer att vara ett bedömningstillfälle där jag bedömer på vilket sätt du samtalar, ställer frågor, reflekterar och motiverar dina tankar (se bedömning i matrisen

 

Läsbeting:

Vecka 41– läs till och med kapitel 14.

Vecka 42 – läs till och med kapitel 27.

Vecka 43 – läst klart boken.

Under vecka 45 kommer du att få träna på hur man skriver en recension

Vecka 46 ska du skriva en egen recension. Den ska lämnas in till Madde via Unikum senast måndag vecka 47.

 

 

Bedömning

  • Samtala
  • Skriva en recension
  • Språk och tempus

Se bedömningsmatris

 

 

 

Uppgifter

  • Skriva recension

Matriser

Sv
Läsa, återge, reflektera och samtala 2017

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Visar ingen förståelse av innehållet.
Du visar att du har läst texten och samtalar om bokens innehåll. Du ställer frågor och framför egna åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du visar att du kan dra slutsatser som har stöd i bokens innehåll. Du ställer frågor och framför egna åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalet framåt
Du visar att du kan dra slutsatser som har gott stöd i bokens innehåll. Du ställer frågor och framför egna åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som fördjupar och breddar samtalet. .
Skriva recension
Tankegången i texten framgår inte.
Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter det. du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket och återge dina åsikter.
Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket och återge dina åsikter.
Din recension innehåller välutvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket och återge dina åsikter.
Språk
Skriftspråkets regler fungerar inte i texten
Ordvalet är enkelt och meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Ordvalet är varierat och passar en recension. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl, tex genom att du varierar länden på meningarna, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, tex genom att du varierar länden på meningarna, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken
Tempus
Textens tempus fungerar inte
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus fungerar relativt väl .
Tempus fungerar väl